Nieuw: de starter-bvba

Start-ups

De wetgever heeft met deze nieuwe vennootschapsvorm de oprichting van vennootschappen, en het ondernemerschap in het algemeen, willen stimuleren. Bij een gewone BVBA dient het kapitaal 18.550 euro te bedragen, waarvan minstens 6.200 euro dient volstort te worden bij oprichting. Dit is voor velen een drempel. Om hieraan te verhelpen werd de “STARTER-BVBA” in het leven geroepen.

De S-BVBA kan in theorie met 1 euro startkapitaal opgericht worden.

De S-BVBA kan enkel door natuurlijke personen worden opgericht, dus niet door rechtspersonen. Men kan bovendien slechts één S-BVBA oprichten.

Men is net als bij een gewone BVBA verplicht een financieel plan op te stellen, maar bij de oprichting van een S-BVBA is men verplicht zich te laten bijstaan door een erkend boekhouder, een externe accountant of een bedrijfsrevisor.

De S-BVBA is slechts een tijdelijke vennootschapsvorm. De bedoeling was immers de startende onderneming te ondersteunen. Binnen de 5 jaar nadat de S-BVBA is opgericht of van zodra de S-BVBA 5 werknemers tewerkstelt, moet de S-BVBA omgevormd worden tot een gewone BVBA. Dit betekent dat het maatschappelijk kapitaal moet verhoogd worden tot 18.550 euro, waarvan 6.200 euro moet volstort worden.

Jaarlijks dient 25% van de nettowinst gereserveerd te worden totdat de reserve even groot is als het verschil tussen het bedrag van het geplaatst kapitaal en 18.550 euro.

De S-BVBA dient op al haar offertes, brieven, facturen, website enz. het woord “starter” toe te voegen aan de vermelding van haar rechtsvorm.

Tijdens de eerste 3 jaar na oprichting zijn de oprichters aansprakelijk voor zover er kennelijk onvoldoende startkapitaal was in het licht van de voorgenomen activiteit over ten minste 2 jaar, net zoals bij de gewone BVBA. Tijdens het vierde en vijfde jaar na de oprichting kunnen de oprichters nog slechts aangesproken worden om het verschil tussen het geplaatste kapitaal en 18.550 euro bij te passen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant