Enkel 50-plussers bereid tot langer werken

HR

De discussie is volop aan de gang. Twee politici van CD&V bereiden een wetsvoorstel voor om iedereen voortaan verplicht te laten werken tot hun 70ste verjaardag. Men zou niet eerder met pensioen kunnen/mogen gaan. Hoewel iedereen beseft dat de verhoogde levensduur een andere kijk geeft op de uitbetaling van pensioen, is toch niet iedereen blij met het (mogelijk) vooruitzicht van te moeten werken tot 70.

Wanneer in ons land nieuwe wetten voorbereid worden, zijn de uitzonderingen meestal groter dan de verplichtingen. Hoewel de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd vandaag vastligt op 65 jaar, is er een groot gedeelte van de bevolking dat al 10 of meer jaren eerder toegelaten pensioengerechtigd is. Langer werken blijkt niet vanzelfsprekend te zijn.

Uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex blijkt dat 50-plussers vandaag verwachten langer te moeten werken eer ze met pensioen kunnen. Ze denken te moeten werken tot 62,8 jaar, terwijl ze in 2012 nog dachten dat ze op 61,8 jaar  met pensioen te kunnen gaan. Als enige leeftijdsgroep binnen de actieve bevolking geven ze ook aan langer te willen werken, met name tot 61,5 jaar terwijl de gemiddelde Belgische werknemer met pensioen wil gaan op 60 jaar.

Stoppen op 60

Belgische werknemers verwachten in 2013 bijna een jaar langer te moeten werken dan in 2012 (tot 63 jaar in 2012 en tot 63,8 jaar in 2013). Het besef dat het noodzakelijk is om langer te werken, wordt steeds groter. Enerzijds om de pensioenen betaalbaar te houden en om ervoor te zorgen dat het minimumpensioen een aanvaardbare levensstandaard toelaat. Anderzijds om de kosten van de gezondheidszorg te kunnen financieren, die door de vergrijzing exponentieel groeien.

Ongetwijfeld kan dit effect toegeschreven worden aan de intensieve bewustwordingscampagne die werd gevoerd door de overheid, geruggensteund door de prognoses van universiteitsprofessoren als Luc Sels, arbeidsmarktspecialisten en diverse onderzoekscentra. Ook Securex Research bracht daarover eind 2012 een white paper uit.

Hermina Van Coillie, HR research expert bij Securex: “Er is echter een ‘maar’. Ook al weet de Belg dat hij langer zal moeten werken, hij wil nog steeds niet langer werken. Maar wel stoppen met werken op ongeveer 60 jaar. Dit geldt zowel voor arbeiders als bedienden, mannen en vrouwen, en voor Belgische werknemers jonger dan 50.”

50-plussers daarentegen vertellen een ander verhaal ! Zij denken ook in 2013 een jaar langer te zullen moeten werken dan in 2012 (van 61,8 jaar in 2012 naar 62,8 jaar in 2013). Maar als enige groep willen ze dit ook doen (van 60,6 jaar in 2012 tot 61,5 jaar in 2013).

Hermina Van Coillie: “Het is inderdaad zeer bemoedigend dat 50-plussers langer willen werken dan voorheen. Maar we mogen niet vergeten dat de gewenste pensioenleeftijd van jong en oud nog steeds ver verwijderd is van de wettelijke pensioenleeftijd. We zijn met andere woorden op de goede weg, maar nog lang niet aan de finish.”

Slechts 4 op 10 vijftigplussers is nog aan het werk

Dit blijkt ook uit de werkzaamheidgraad (aandeel werkenden op beroepsleeftijd) van de 55-plussers die met 39,5% nog een eind verwijderd is van het objectief dat België zich stelde in het kader van Europa 2020 (50%). Slechts 4 op 10 vijfenvijftigplussers is nog aan het werk. Ondanks de stijging ten opzichte van vorig jaar (38,7%), zijn er nog inspanningen nodig om die laatste 10% op 7 jaar te behalen.

Hermina Van Coillie: “Los daarvan stelt zich ook nog de vraag of ze ook zo lang zullen kunnen werken. Laat hun gezondheid dit toe? Zowel fysiek als mentaal? Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeiders die uitgeput zijn na jarenlang fysiek labeur. Maar ook bedienden en ambtenaren moeten opletten. De prestatiedruk is hoger dan ooit, wat kan leiden tot een mentale en emotionele vermoeidheid die op lange termijn zware gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Zowel werkgever als werknemer moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen.”

Info: www.securex.be/whitepapers

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven