Werkgevers blijven voorzichtig met aanwervingen 1e kwartaal 2015

HR

Stabiele Manpower Index wijst niet op een snelle tewerkstellingsgroei

 

 

Brussel, 9 december 2014 – Volgens de Manpower Barometer die vandaag verschijnt, blijft de Belgische arbeidsmarkt vrij zwak presteren tijdens het 1e kwartaal van 2015. Van de 751 Belgische werkgevers die de HR-specialist eind oktober heeft bevraagd, is 5% van plan om medewerkers aan te werven in de periode tot eind maart, terwijl 3% mensen zou ontslaan. 88% houdt het op een status-quo. Na uitzuivering van de seizoenvariaties strandt de Nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan(*) – op een voorzichtig positief resultaat van +2. Dat is relatief stabiel (daling met 1 punt) vergeleken met vorig kwartaal, maar toch een kleine twee procentpunten beter dan het 1e kwartaal van 2014.

"Het ziet er naar uit dat de arbeidsmarkt in 2015 in een lage versnelling start", aldus Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. "De resultaten van onze enquête wijzen alvast nog niet op een versnelde groei van het aantal aanwervingen. De werkgevers creëren weinig nieuwe jobs maar velen zijn ook niet van plan om medewerkers te ontslaan. Dat verklaart de stagnatie van de Nettotewerkstellingsprognose die op zowat hetzelfde peil blijft als de vorige kwartalen. Het uitblijven van de economische groei weegt nog altijd op de tewerkstelling. Het Europees economisch klimaat blijft kwakkelen. Het hoeft niet te verwonderen dat de werkgevers weinig risico nemen. Sinds september vertraagt de markt van de interim-arbeid. Als die trend blijft aanhouden dan kan ze de Belgische arbeidsmarkt dieper neerwaarts duwen. Temeer omdat de maatregelen die de Belgische regeringen nemen om de concurrentiekracht van de ondernemingen te versterken –noodzakelijk en wenselijk –, geen absolutie zekerheid kunnen bieden op jobcreatie."

Beperkte rekrutering in de drie gewesten
Het valt op dat de werkgevers uit de drie gewesten positieve tewerkstelling in het vooruitzicht stellen voor het komende kwartaal. Maar uit de bocht gaan doen ze niet: +3 in Brussel en Wallonië en +1 in Vlaanderen. In vergelijking met vorig kwartaal dalen de vooruitzichten licht in Brussel en Vlaanderen (respectievelijk met 2 en 3 procentpunten), maar stijgen ze met 5 punten in Wallonië (na een daling de voorbije twee kwartalen). Op jaarbasis neemt het werkgeversvertrouwen licht toe in de drie gewesten.

Bemoedigende verwachtingen in de maakindustrie en bij transport en logistiek
Positieve tewerkstellingsvooruitzichten in 6 van de 10 sectoren. De Maakindustrie (+7) en de sector Transport, logistiek en communicatie (+6) zijn de grootste optimisten en tonen de hoogste scores sinds drie jaar. Naar verwacht zullen de aanwervingen ook licht toenemen in de sector Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten aan bedrijven en in de Horeca (beide +4). Ook licht positieve verwachtingen in de Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening en in de sector Winning van delfstoffen (beide +2). In de Groot- en kleinhandel (0) daarentegen komt de tewerkstelling tot stilstand. In drie sectoren zijn de vooruitzichten trouwens negatief: de sector Elektriciteit, Gas en Water (-1), de Bouwsector (-3) en de Landbouw/jacht/bosbouw en visserij (-9, voor het vierde kwartaal op rij negatief).

De Nettotewerkstellingsprognose stijgt in 5 sectoren ten opzichte van vorig kwartaal en in 7 sectoren in vergelijking met het 1e kwartaal van 2014.

Grote bedrijven tonen meer optimisme
Voor het eerst sinds ManpowerGroup de enquête lanceerde, analyseert het de tewerkstellingsvooruitzichten volgens de schaal van de bevraagde bedrijven. Voor het 1e kwartaal 2015 tonen de grote bedrijven (≥ 250 werknemers) zich de grootste optimisten (+17, één op vijf bedrijven in dit segment denkt aan te werven). Ze worden gevolgd door de kleine bedrijven (10-49 werknemers) met een Nettotewerkstellingsprognose van +10. In de twee andere segmenten zijn de werkgevers meer bescheiden: middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) +8 en de microbedrijven (< 10 werknemers) +1.
Op jaarbasis neemt het werkgeversvertrouwen licht toe in de vier segmenten.

Positieve tewerkstellingsvoorzichten in 38 van de 42 landen en gebieden
ManpowerGroup vroeg meer dan 65.000 werkgevers in 42 landen en gebieden naar hun tewerkstellingsvooruitzichten voor het 1e kwartaal 2015. De belangrijkste trends op internationaal niveau zijn:

• Op wereldschaal liggen de tewerkstellingsvooruitzichten in de lijn van de vorige kwartalen. Het aantal aanwervingen blijft aanhouden en vertoont geen breuklijnen met vorig kwartaal, noch met het 1e kwartaal 2014. In vergelijking met vorig kwartaal evolueren de prognoses in stijgende lijn in 22 landen en gebieden, maar zijn ze toch somberder in 12 daarvan. Vergeleken op jaarbasis stijgen de verwachtingen in 24 landen en gebieden en dalen ze in 13.

• De sterkste tewerkstellingsprognoses voorspellen de werkgevers in: opnieuw India (+45), Taiwan (+43), Nieuw-Zeeland (+28) en Japan (+21) die het voortouw nemen. In de Verenigde Staten (+16) zet het werkgeversvertrouwen zijn klim verder. De Nettotewerkstellingsprognose bereikt er zijn hoogste niveau sinds het 2e kwartaal 2008. De verwachtingen blijven positief in China (+11) en Brazilië (+8), maar toch vertraagt het aanwervingstempo binnen deze twee traditionele sterke arbeidsmarkten.

• De kansen op werk variëren sterk in de EMEA-regio: de Nettotewerkstellingsprognose is positief in 20 landen op 24. Vorig kwartaal was dat nog in 18 landen. Op kwartaalbasis stijgen de verwachtingen in 12 landen en dalen ze in 8. Vergelijken we de cijfers echter op jaarbasis dan verbetert de situatie in 15 landen en gaat ze slechts in 6 landen achteruit. Weerom tonen de Turkse werkgevers (+20) zich de grootste optimisten in de regio. Hun Britse collega's (+7) verwachten hun meest belovende kwartaal sinds het 1e kwartaal van 2008, terwijl de Duitse werkgevers (+5) voorzichtiger blijven in hun optimisme. In Frankrijk (+5) klaart de hemel voor het derde kwartaal op rij lichtjes op en bereikt de ManpowerGroup Index zijn hoogste score sinds het 1e kwartaal 2008. Ook in Spanje (+3) herwinnen de werkgevers langzaam maar zeker hun vertrouwen na een negatief vorig kwartaal. Ten slotte hebben van alle landen slechts vier een negatieve score: Zwitserland (-2), Nederland (-3), Italië (-5) en Finland (-8).

De resultaten voor de volgende Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 10 maart 2015 (2e kwartaal 2015).

(*) Het cijfer van de Nettotewerkstellingsprognose wordt verkregen door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming. Het gaat hier dus om een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat zowel positief als negatief kan zijn. De commentaren zijn gebaseerd op de gegevens na uitzuivering van de seizoenvariaties, in de mate waarin die beschikbaar zijn.

 Voorstelling van de Barometer

De Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (Manpower Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 1e kwartaal van 2015 is tussen 16 en 28 oktober 2014 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van meer dan 65.000 werkgevers (waarvan 751 in België) uit de openbare sector en de privésector in 42 landen en gebieden. Het doel is de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal te vergelijken met het vorige kwartaal. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: "Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van maart 2015 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?" Het is het enige onderzoek dat op dergelijke schaal de tewerkstellingsverwachtingen peilt. De enquête is uniek door haar omvang, doel, duur en inhoud. De Manpower Barometer loopt al meer dan 50 jaar. Het is een van de meest betrouwbare onderzoeken voor de meting van de tewerkstellingsgraad en geldt als een erkende economische indicator.

Sinds het 2e kwartaal van 2008 wordt het TRAMO-SEATS-model toegepast om de seizoenvariaties uit te zuiveren. Daardoor kunnen sommige seizoensgezuiverde data licht afwijken van de cijfers uit vorige edities. Dit model wordt aanbevolen door het Eurostat-departement van de Europese Unie en de Europese Centrale Bank en is internationaal wijdverspreid


Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven