Maritieme veiligheid wordt versterkt

Logistiek

De ministerraad van de ontslagnemende regering heeft twee voorontwerpen van wet goedgekeurd, die de maritieme veiligheid moeten vrijwaren. Een eerste voorontwerp dat staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe; voorlegde richt op het federale niveau een instantie op die bevoegd is voor de opvang van schepen die bijstand nodig hebben.

Die instantie bestaat uit drie delen: een vertegenwoordiger van de federale overheidsdiensten met bevoegdheid op zee (door de koning aan te duiden), de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en ene leidinggevend vertegenwoordiger die door de koning wordt aangeduid, na beslissing van de ministerraad.

Wanneer eens chip nood heeft aan bijstand in een welomschreven maritieme zone, worden de bevoegdheden van alle federale diensten aan de leidinggevende vertegenwoordiger toegekend. Hij kan dan de maatregelen uitvoeren, die vastgesteld worden via koninklijk besluit.

Het tweede voorontwerp wijzigt het gerechtelijk wetboek en wijst de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen aan als bevoegde rechtbank.

Beide voorontwerpen maken deel uit van het derde deel van het maritiem veiligheidspakket dat de Europese Commissie in 2005 voorstelde. Zij hebben als doel de risico’s van schepen in nood voor het maritieme milieu en de maritieme veiligheid te beperken. Het eerste voorontwerp voert Richtlijn 2009/17/EG in tot wijziging van de richtlijn betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven