Nieuwe maatregelen voor zelfstandigen

Wetgeving

Op voorstel van ontslagnemend minister Sabine Laruelle, minister van Zelfstandigen en KMO’s, heeft de Ministerraad twee dossiers in een koninklijk besluit omgezet, nl. de verbetering van de gezinstoelage voor zelfstandigen en de implementatie van het regime van de vervangende ondernemer. Over het regime van de vervangende ondernemer hebben we een apart artikel gemaakt waarin de essentie van deze maatregel toegelicht wordt. Maar hoe zit het met de gezinstoelage?

Gezinstoelage

Wat de gezinstoelage voor zelfstandigen betreft, zijn er drie belangrijke sprongen voorwaarts:

• het leeftijdssupplement dat jaarlijks in augustus wordt betaald, wordt uitgebreid naar de zeer jonge kinderen van 0 tot 6 maanden die tot dusver uitgesloten waren,

• een versoepeling inzake de toegelaten winstgevende activiteit voor jonge mindervaliden, zodat zij deze activiteit kunnen uitvoeren zonder hun recht op verhoogde bijdragen te verliezen.

• tot slot, ingeval van adoptie door ouders van hetzelfde geslacht, zullen de zelfstandigen voortaan dezelfde regels genieten als de regels die worden toegepast voor werknemers. 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven