Nieuwe wet marktpraktijken van 6 april 2010 vervangt de wet handelspraktijken

Wetgeving

De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12 april 2010) vervangt de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991. De wet trad in werking op 12 mei 2010.

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

1)    Informatie aan de consument

De consument moet tijdig en op een behoorlijke manier geïnformeerd worden over de belangrijkste kenmerken van het product en over de verkoopsvoorwaarden.

2)    Benaming, samenstelling en etikettering van goederen en diensten

De belangrijkste wijziging is dat het voortaan volstaat dat de wettelijk verplichte vermeldingen op etiketten, de gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen opgesteld zijn in een voor de gemiddelde consument begrijpelijke taal, rekening houdend met het taalgebied waar de goederen of diensten worden aangeboden.
   
3)    Prijspromoties

Het is niet langer nodig dat het goed of de dienst gedurende een doorlopende maand vóór de toepassing van de nieuwe prijs, tegen dezelfde hogere prijs moet zijn verkocht. Voortaan volstaat het dat de verminderde prijs lager is dan de laagste prijs die werd toegepast in de maand vóór de eerste dag waarvoor de verminder prijs wordt aangekondigd. Een onderneming hoeft ook niet meer telkens een maand te wachten vooraleer ze een nieuwe prijsverlaging mag aankondigen. Telkens wanneer zij een prijsverlaging aankondigt, geldt echter opnieuw de regel van hierboven.

4)    Solden of opruimingen

De Wet Marktpraktijken bestempelt een opruimingsverkoop niet langer als seizoensgebonden. Alle producten komen dus in aanmerking om als solden verkocht te worden. De soldenperiodes zijn de periodes van 3 januari tot 31 januari en van 1 juli tot 31 juli. Wanneer 3 januari of 1 juli op een zondag valt, begint de soldenperiode een dag eerder.

De duur van de sperperiode is gehalveerd en geldt enkel nog voor de sectoren van de kleding, de schoenen en andere lederwaren. De sperperiode voor de zomersolden loopt voortaan van 6 juni tot en met 30 juni (tegenover van 15 mei tot en met 30 juni voordien). De sperperiode voor de wintersolden loopt voortaan van 6 december tot en met 2 januari (tegenover van 15 november tot 2 januari voordien). En het is ook niet meer verboden om tijdens de sperperiode reclame te maken voor koopjes.

5)    Waardebonnen

De voorwaarden worden vereenvoudigd waaronder waardebonnen mogen uitgegeven worden. Het is niet langer verplicht om zich bij de fod Economie in te schrijven om titels te mogen uitgeven die worden aangeboden bij aanschaf van een product en die recht geven op een latere terugbetaling.

6)    Verkopen op afstand

De Wet Marktpraktijken schaft het verbod af om bij een verkoop op afstand betaling te vragen vóór de afloop van de bedenktermijn. De bedenktermijn waarbinnen de consument kan terugkomen op zijn aankoop, wordt echter verlengd van 7 werkdagen tot 14 kalenderdagen.

7)    Koppelverkoop

De wet laat nu officieel een gezamenlijk aanbod aan consumenten toe. Het verbod om consumenten gezamenlijke aanbiedingen voor te stellen was immers al achterhaald ingevolge het arrest van het Europees Hof van Justitie van 23 april 2009.

8)    Verkoop met verlies

Het verbod om goederen met verlies te verkopen geldt voortaan niet meer voor:
- goederen die uitverkocht worden of in het kader van een opruiming verkocht worden;
- goederen die niet langer bewaard kunnen worden;
- goederen die de onderneming ten gevolge van externe omstandigheden, redelijkerwijze niet meer kan verkopen tegen een prijs gelijk aan of hoger dan de aankoopprijs ervan;
- goederen waarvan de verkoopprijs, om dwingende redenen van mededinging, wordt afgestemd op de prijs die door de concurrentie voor hetzelfde of een concurrerend goed gevraagd wordt.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven