De inkoopleiders van morgen

Bedrijfsbeheer

Hoe kunnen de huidige inkoop professionals ten volle hun talent, rol en impact op de business uitspelen? Hiervoor is een nieuw type leiderschap noodzakelijk. Diverse competenties, vaardigheden en attitudes zijn hiervoor nodig.

We bespreken er vandaag 3:

1. Flexibiliteit

Om flexibel te zijn, dient men wendbaar te zijn. Dit kan het best door pro-activiteit als attitude te incorporeren binnen de bedrijfscultuur. De ideale manier om dit te bekomen is kleine zelfsturende teams van kennismedewerkers te installeren. Wendbare teams slagen er best in om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

2. Innovatie

In de context van inkoop gaat “innovatie” concreet over het zoeken naar nieuwe hefbomen. Hefbomen die van duurzame aard zijn, in harmonie met de waardeketen, en dus rekening houden met alle stakeholders. Echte innovatie binnen inkoop gaat dus over de zoektocht hoe men op duurzame wijze de marge of groei van de organisatie kan verhogen. Dit betekent dat men als inkoper over de muren van de eigen afdeling kijkt, in dialoog gaat met de andere departementen en ook op die manier de bedrijfsdoelstellingen realiseert.

3. EQ

Inkopers in 2015 worden geconfronteerd met lokale, globale, centrale, decentrale invloeden. Collega-inkopers zitten vaak wereldwijd verspreid en met andere tijdzones. De werkomgevingen zijn dus dynamisch, multicultureel en complex. Los van de samenwerking met de eigen collega’s is de grootste uitdaging vaak het overtuigen van de interne klant. Verandering brengt weerstand met zich mee. Een 2.0 inkoper is dan ook vaak een "change agent". Vaak is hij bezig met het voorbereiden van de boodschap, het "inmasseren" van de verandering en het geruststellen dat "anders" niet noodzakelijk "slechter" betekent.

Een inkoper met een hoge emotionele intelligentie die erin slaagt de interne en externe stakeholders te managen, heeft een grotere impact op het slagen van projecten.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?