Piet Buyse

Gebrek aan kmo-grond en afwezigheid van vlotte ontsluiting via E17 of E40 zet rem op economische groei in Dendermonde

Bedrijfsbeheer

Uit cijfers van het Graydon City Dashboard  blijkt dat er dit jaar 4.613 ondernemingen actief zijn in Dendermonde. Dat zijn er 7 meer dan het jaar voordien.  Samen zijn ze goed voor 8.652 arbeidsplaatsen, een aantal dat de jongste jaren vrijwel stabiel is gebleven.  Een grote economische dynamiek is niet te bespeuren. Gebrek aan vestigingsmogelijkheden voor grotere bedrijven en de afwezigheid van een vlotte ontsluiting van de stad via de E40 of de E17 zouden daarvan de oorzaak kunnen zijn.

Gebrek aan kmo-terreinen zet rem op economische ontwikkeling

“Mochten we over nog meer kmo-grond beschikken, dan zouden er zich ongetwijfeld nog meer bedrijven in Dendermonde vestigen,” zegt burgemeester Piet Buyse.

“Probleem is echter dat onze inspanningen om een nieuwe kmo-zone te realiseren uiteindelijk op niets zijn uitgedraaid. Het gaat concreet om Hoogveld I, dat specifiek zou ontworpen worden voor kleinere bedrijven die zich in Dendermonde willen komen vestigen of zich binnen de stad willen herlokaliseren. De plannen zijn tot nu toe nooit gerealiseerd omdat mensen zich hebben verzet tegen onteigening. We moeten daar respect voor hebben, want iedereen heeft het recht om zijn eigendom te verdedigen. Intussen is het plan door de juridische molen helemaal vernietigd en moeten we uiteindelijk opnieuw van nul beginnen.”

Dendermonde mist aansluiting met autosnelwegen

Piet Buyse: “Een andere oorzaak is het feit dat we als stad de juiste ontsluiting missen. Dendermonde vormt een knooppunt van spoorwegen, maar toen de autostrades werden aangelegd, hebben we de kans gemist. En daar betalen we nu nog de economische tol voor.  Als je naar onze industrieterreinen rijdt – zeker op het ogenblik dat de scholen starten of sluiten – dat sta je in de file.  De verbinding E17-Dendermonde valt nog mee, al is ze bijzonder filegevoelig. De verbinding met de E40 is ronduit slecht. En die met de A12 voldoet evenmin.”

Ondernemers vragen doortrekking N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde

Piet Buyse: “Zo vragen ondernemers naar de doortrekking van de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde, die een aansluiting zou krijgen met Aalst.  Er ontbreekt echter nog altijd een stuk van zes kilometer. Dat is al meer dan twintig jaar missing link in het wegennet van Vlaanderen.  En het zit er niet aan te komen dat dit op korte termijn zal gerealiseerd worden. Toch blijven we als stadsbestuur op die nagel kloppen, enerzijds voor onze ondernemers, maar ook voor onze inwoners, want de dorpskernen kreunen onder het doorgaand verkeer.”

Startende kleine ondernemingen vinden nog wel plaats in Dendermonde

Uit cijfers van het Graydon City Dashboard blijkt dat er het afgelopen jaar in Dendermonde 1.780 nieuwe bedrijven zijn opgestart. 1.065 ondernemingen deden de deuren dicht.

Piet Buyse:  “Voor kleinere bedrijven is er in Dendermonde echter nog wel plaats. Micro-ondernemingen kunnen gelukkig onder andere terecht in bedrijvencentrum van de Kamer van Koophandel. En als stadsbestuur werken we sinds enkele jaren samen met het jeugdcentrum aan het project Youngsters. Zo stellen we in het jeugdcentrum ruimte ter beschikking voor startende ondernemers. Mochten we een groter aanbod aan vestigingsplaatsen ter beschikking hebben, dan zouden we zeker meer bedrijfjes willen huisvesten.  Jonge ondernemers zeggen me weleens dat ze niet altijd op zoek zijn naar een stek in een grote stad zoals Antwerpen, Mechelen of Brussel. Hun activiteiten kunnen ze , gelet op de nieuwe digitaal  technologisch ondernemen, even goed vanuit een stad als Dendermonde ontplooien.”

Kerncijfers Dendermonde

Trend werkgelegenheid Dendermonde

Top 8 activiteiten starters 2019 Dendermonde

Emigratie Immigratie Dendermonde

 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven