Gewijzigde structuren

Bedrijfsbeheer

Door de hogere graad van specialisatie, de beperkte financiële middelen maar ook de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen worden de klassieke machtsverhoudingen door elkaar geschud.

De bijdrage van de productie is door de hoge graad van outsourcing sterk gereduceerd ten voordele van Supply Chain en vooral Inkoop. Supply Chain Management beheert de informatie- en goederenstromen vanuit de toeleveringen van leveranciers over de eigen productie naar de klanten. Marketing zal, naast de kennis van de directe markt, een inzicht moeten verwerven over het gebruik van de producten in heel de keten tot aan de eindklant. Anderzijds zal inkoop de totale keten vanaf grondstof (n-tier) tot de rechtstreekse toeleverancier moeten kennen en bespelen.

Deze evolutie resulteert erin dat het pakket ingekochte materialen, gemiddeld nu 74% van de omzet, nog toeneemt. Dit vereist een upgrade van de inkoopfunctie. Binnen de afdeling bestaat een grote nood aan mensen die in staat zijn grote budgetten te beheren en beslissingen te nemen coherent aan het Business Plan. Maar daarnaast vereist dit een upgrade van de afdeling in de organisatie onafhankelijk van de andere departementen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?