leaderboard bovenkant Ilse Jaques.jpg

Groene Scan meet duurzame doelstellingen van kmo’s

Bedrijfsbeheer

Hoe groen zijn de beleidskeuzes in je kmo? Op die vraag geeft de Groene Scan van HR-dienstenbedrijf Acerta en IDEWE (externe dienst voor bescherming op het werk) een antwoord. Uit een eerste scan van meer dan 750 kmo’s blijkt dat de meeste bedrijven duidelijk op zoek zijn naar initiatieven om hun klimaatimpact te beperken.

Om de nationale en internationale klimaatdoelstellingen te halen, moeten ook ondernemingen vergroenen. Maar zijn onze bedrijven daarmee bezig? Zeker voor de duizenden kmo’s in ons land, waar investeren in klimaatneutrale maatregelen een grote hap uit het budget neemt, lijkt dat niet vanzelfsprekend.

Een eerste opvallende vaststelling van de Groene Scan : bijna één op de tien ondernemingen geeft aan dat zijn beleid volledig gericht is op ‘een groen en duurzaam imago’. Een kwart van de bevraagde bedrijven (24 %) zegt bovendien dat ze systematisch groene beleidskeuzes maken. 41 % doet dat sporadisch en voor 13 % is klimaatimpact ook de doorslaggevende factor bij de keuze van partners en leveranciers.

Fietsvergoeding meest populair

Wie ‘beleid’, ‘groen’ en ‘hr’ zegt, komt al snel uit bij mobiliteit. De populairste maatregel die kmo’s promoten om hun onderneming te vergroenen is bij uitstek het gebruik van de fiets om naar het werk te pendelen, met de fietsvergoeding op kop (51 %), gevolgd door de bedrijfsfiets (26 %).

“Naast de usual suspects, zoals groene mobiliteit, ecocheques en thuiswerkvergoedingen, zien we dat ook andere groene maatregelen opgang maken bij de Belgische kmo’s. Denk dan aan de groepsaankoop voor groene energie, een innovatiepremie of een groene lening. Maar ook initiatieven rond work-lifebalans bijvoorbeeld kunnen bijdragen tot een duurzamer beleid. Verplaatsingen minderen of spreiden door thuiswerk te promoten, zorgt niet alleen voor een beter mentaal welbevinden van werknemers, maar vermijdt ook de uitstoot van CO2 en levert heel wat tijdswinst op.” (Karolien Van Herpe, juridische experte bij Acerta Consult)

Een verplaatsings- en parkeerbeleid komt niets te vroeg

Opmerkelijk: uit de antwoorden van de respondenten blijkt verder dat een meerderheid van de kmo’s (60 %) nog geen beleid uitwerkte rond beroepsmatige verplaatsingen en parkeren. Dat is opvallend, omdat veel bedrijven gevestigd zijn in steden, waar het aantal parkeerplaatsen voor wagens van personeelsleden vaak beperkt is en soms zelfs in een lage-emissiezone liggen.

Beleid rond beroepsmatige verplaatsingen en/of parkeren - Groene Scan 2022

“Er zijn almaar meer steden met een lage-emissiezone, die parkeren aan de rand van de stad stimuleren. Dat heeft een impact op zowel woon-werkverkeer als op beroepsmatige verplaatsingen. Daarom is het goed om een beleid uit te werken rond welke parkeerkosten wel of niet door de onderneming worden gedragen en welke combinaties van vervoersmodi aangeraden worden, zoals auto en step, of auto en fiets bijvoorbeeld.”

Medewerkers zijn betrokken partij

De Groene Scan bevestigt dat werkgevers hun medewerkers ook expliciet betrekken bij het beleid. 64 % doet dat bij sporadische acties zoals lichten doven en de thermostaat een graad lager zetten. 18 % stelt dat medewerkers mee aan de bron staan van het gevoerde beleid en de gestelde doelen. 17 % voert intern permanente sensibiliseringscampagnes rond het klimaatbeleid. Het is een minderheid (21 %) die de medewerkers niet actief in het groene verhaal betrekt.

banner zijkant Ilse Jaques 400x30.png

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

  • RH-Office bv

  • FERRAO Consulting

  • Agentschap Innoveren & Ondernemen

Bekijk de socials