Hoe Werkbaar en Wendbaar is uw onderneming?

Bedrijfsbeheer

Recent deden wij een bevraging rond de 'wet Peeters'. Hieruit bleek dat 1 op 3 werkgevers de nieuwe maatregelen niet kent. Van de 7 op 10 werkgevers die de wet wel degelijk kennen, is 3 op 10 er al actief mee aan de slag gegaan.

De wet Werkbaar Wendbaar Werk kwam begin 2017 niet uit de lucht vallen, de vraag was er wel degelijk. Toch zijn onvoldoende werkgevers zich ervan bewust dat ze ook de juridische instrumenten op ondernemingsvlak moeten aanpassen. Zo weet 4 op 10 van de werkgevers dat de wijzigingen in de reglementering deeltijdse arbeid een aanpassing van het arbeidsreglement impliceert. 7 op 10 daarvan moet de procedure nog opstarten.

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken
4 op 10 van de bedienden kan telewerken, waarvan 4 op 5 één dag per week van thuis werkt. 9 op 10 van de bedienden en 1 op 10 van de arbeiders werkt al eens occasioneel thuis. Maar Werkbaar en Wendbaar Werk is niet voor iedereen een haalbare kaart. Bedienden hebben vaak een functie die niet gebonden is aan een vaste werkpost en kunnen dus werken op een moment dat het hen past. Arbeiders daarentegen werken vaak in teamverband aan niet-mobiele werkposten waarbij ze afhankelijk zijn van vaste arbeidstijden.

Flexibilisering liefst in twee richtingen
De overuren valt iets moeilijker. Ook al kan de werknemer dankzij de nieuwe wet vrijwillig tot 100 overuren per jaar presteren, populair is die overurenoptie (nog) niet. 1 op 10 van de werkgevers kreeg al de vraag om vrijwillig overuren te presteren. Hetzelfde percentage zegt zelf al initiatief te hebben genomen om de werknemers over deze mogelijkheid te informeren.

 


Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?