Subsidies om je voor te bereiden op de brexit

6 subsidies om je kmo klaar te stomen voor de brexit

Partner

De brexit is nu heel dichtbij. Deal of no deal, wanneer je zaken doet met Het Verenigd Koninkrijk, is je bedrijf maar beter voorbereid. Zoek dus op voorhand naar oplossingen. Om jouw kmo financieel te ondersteunen in die zoektocht, heeft de Vlaamse overheid enkele subsidiemogelijkheden, zowel voor kennisuitbreiding in jouw onderneming als voor de ontwikkeling van exportgerichte activiteiten.

Voor wie?

De subsidies zijn er voor bedrijven die onder de Europese definitie van ‘kmo’ vallen en dus volgende criteria niet overschrijden:

  • Maximum 250 medewerkers
  • Jaaromzet maximaal € 50 miljoen
  • Balanstotaal maximum € 43 miljoen

De Vlaamse kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille kan je steun aanvragen voor opleidingen en consultancy. De subsidie is er dus ook voor vorming en advies rond allerlei aspecten van de brexit: van opleidingen over douaneformaliteiten, over advies rond andere afzetmarkten, tot een studie over de impact van de brexit op je bedrijf.

Bedrag: tot € 10.000 euro voor kleine ondernemingen; tot € 15.000 voor middelgrote ondernemingen.
Info en aanvragen: www.vlaio.be/kmo-portefeuille 

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie biedt je financiële hulp voor strategisch advies om je bedrijf te heroriënteren en nieuwe markten te verkennen. Je kan er een externe consultant mee bekostigen of er een nieuwe interne kracht mee aanwerven, of allebei.

Bedrag: tot 25.000 euro per jaar (of 50.000 euro als u beide opties combineert).
Info en aanvragen: www.vlaio.be/kmo-groeisubsidie

Prospectiereizen

Op een prospectiereis verken je nieuwe markten en benader je persoonlijk potentiële partners en klanten. Wanneer je naar een land reist dat niet tot de Europese Economische Ruimte behoort, is het vaak een dure trip. Flanders Investment & Trade komt daarom tussen in de reis- en verblijfskosten van je prospectiereizen naar niet-EER-landen. Na de brexit komt ook Het Verenigd Koninkrijk in aanmerking, op voorwaarde dat je er nog geen of weinig zaken doet.

Bedrag: 50 tot 75% van de forfaitaire bedragen voor de reis- en verblijfskosten.
Info en aanvragen: www.flandersinvestmentandtrade/export/subsidies-en-financiering

Digitale en internationale bedrijfscommunicatie

Wanneer je met je onderneming wil focussen op andere markten dan de Britse, zijn er wellicht aanpassingen nodig aan je digitale communicatiekanalen en je productinformatie. Met deze subsidie krijg je van FIT steun voor bijvoorbeeld de creatie van je meertalige website of webshop, campagnes op sociale media of andere promotiematerialen die je internationale profilering uitdragen.

Bedrag: 1.500 euro (starters tot 2.250 euro)
Info en aanvragen: www.flandersinvestmentandtrade/export/subsidies-en-financiering

Buitenlandse beurzen of niche-evenementen

Internationale beurzen, congressen of niche-evenementen zijn vaak een interessante plaats om nieuwe handelscontacten te ontmoeten. Bovendien zet je je onderneming in de kijker en blijf je op de hoogte van wat internationaal leeft in je sector. Daarom neemt Flanders Investment & Trade jaarlijks heel wat internationale beurzen op in zijn programma. Staat je event er niet tussen? Dan kan je een subsidie aanvragen. Elke beurs die in de Duitse Messeplaner is opgenomen, komt in aanmerking voor een subsidie. 

Bedrag: maximum 7.500 euro voor beurzen die u terugvindt op www.expodatabase.com;  maximum 3.750 euro voor niche-evenementen.
Info en aanvragen: www.flandersinvestmentandtrade/export/subsidies-en-financiering

Internationaal maatwerk

Komt jouw brexitproject niet in aanmerking voor een van de bovenstaande subsidies? Dan is er nog de tussenkomt ‘Internationaal maatwerk’ van FIT. Daarmee wil Flanders Investment & Trade initiatieven als creatieve, goed beargumenteerde pilootprojecten of demoprojecten ondersteunen.

Bedrag: tot 25.000 euro
Info en aanvragen: www.flandersinvestmentandtrade/export/subsidies-en-financiering

Goed voorbereid op de brexit

Brexit: are you ready?

Als adviesorgaan voor ondernemers die in het buitenland zaken willen doen, helpt Flanders Investment & Trade je een antwoord te bieden op de uitdagingen na de brexit. Lees alles over de brexit op www.brexitready.be of neem contact op via het formulier hieronder.

Lees ook:

Meer weten?

Contactinformatie

  • Flanders Investment and Trade
    Koning Albert II-laan 37
    1030 Brussel
  • 02 504 87 11

Ook interessant

Interessante bedrijven