Hoe stel ik een exportplan op?

Internationale handel

Een goede start buiten onze landsgrenzen begint met een grondige voorbereiding. Flanders Investment & Trade werkte een stappenplan uit dat acht grote stappen omvat:

 1. Interne analyse
  Maak eerst een eigen stand van zaken op. Een goede interne analyse buigt zich over uiteenlopende vragen, in verschillende domeinen zoals productiecapaciteit, personeel en financiële draagkracht. Sta zeker ook stil bij de logistieke en innovatieve uitdaging die jouw onderneming wacht. Checklists zijn handig hierbij.
   
 2. Externe analyse
  Veelal kiezen de markten de uitvoerder, niet omgekeerd. Toch schuilt precies daarin de belangrijkste oorzaak voor het falen van bedrijven in hun opzet om duurzaam te exporteren: in een gebrekkige voorbereiding of een ondoordachte keuze van de doelmarkt(en). Denk goed na vooraleer je beslist naar een bepaald land te exporteren.
   
 3. SWOT-analyse
  SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Maak dus een analyse van de sterktes, de zwaktes, de kansen en de mogelijke bedreigingen. Verplaats je in de buitenlandse klant om te ondervinden of de koopervaring logisch en klantvriendelijk is.
   
 4.  Marktbenadering
  Hoe ga je je doelgroepen of klanten benaderen? Hoe zal je je positioneren tegenover de plaatselijke concurrenten? Een goede marketingmix kan helpen. Bepaal bovendien een realistische prijs.
   
 5.  Risicobeheer
  Export houdt risico's in. Afhankelijk van de waarde van je goederen of diensten, neem je meer of minder risico. Denk aan laattijdige betalingen, diefstal, operationele risico's ... Deze kan je geheel of gedeeltelijk dekken met een verzekering. Je beslist zelf hoeveel het risico je waard is. En hoeveel dus de verzekeringspremie zal bedragen.
   
 6. Financieel plan
  Net als je businessplan moet ook je exportplan een financieel plan bevatten. Het biedt een overzicht van de nodige financiële bronnen en behoeften. Het beschrijft de kosten, de opbrengsten, de financiële doelstellingen en de kosten voor marketing, verkoop en reclame.
   
 7. Vraag steun
  Deze organisaties helpen om je product of dienst naar het buitenland te exporteren.
 • Flanders Investment
 • Het Agentschap voor Buitenlandse Handel
 • Agoria
 • AWEX
 • BECI
 • Finexpo
 1. En dan actie!

Afhankelijk van het product of de dienst, en naargelang de ervaring die jouw organisatie heeft met export, moet  je een aanloopperiode tot maximaal drie jaar incalculeren om een exportplan succesvol te implementeren.
Koppel je doelen aan mijlpalen. Ervaren ondernemers stellen dat je ook minimale doelstellingen moet stellen bij de mijlpalen. Als een bepaald exportdoel niet is behaald – bijvoorbeeld exportomzet – moet je deze minimale doelstellingen respecteren om de financiële stabiliteit van de onderneming niet in gevaar te brengen.

Sjabloon
Flanders Investment & Trade biedt een handig en personaliseerbaar sjabloon met alle essentiële onderdelen van een goed exportplan

KMOInsider2018.png

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven