Met Flanders Investment & Trade goed voorbereid op de Brexit

Internationale handel

“Prepare for the worst, hope for the best”. Dat is het motto van Flanders Investment & Trade (FIT) in verband met de Brexit. Bereidt u met andere woorden voor op een no-deal, maar hoop ondertussen dat de transitieregeling van kracht wordt. De deelnemers aan de jongste lunchcauserie van World Trade Center Antwerp luisterden onlangs in Ter Vennen in Wijnegem met veel interesse naar Tonia Van de Vyver, Brexit Coördinator van FIT.

Voor de Brexit liggen er momenteel twee scenario’s voor.

Tonia Van de Vyver: “Het eerste scenario vertrekt van het officieel standpunt van de VK, waarbij het Verenigd Koninkrijk zowel de Europese interne markt als de douane-unie verlaat. Dit zal meer administratie tot gevolg hebben. Er wordt als het ware een muur opgezet tussen het VK en Europa. Voor wat de douaneformaliteiten betreft, wordt ons land dan een buitengrens.”

Het terugtrekkingsverdrag tussen de EU en het VK is momenteel volop in onderhandeling. In het voorjaar van 2018 was er voor 80% tot 85% van het verdrag een akkoord. Maar het probleem is dat er tot op vandaag weinig meer bereikt is. Hoofdonderhandelaar voor de Europese Commissie Michel Barnier stelt dat er een no-deal is zolang er niet over alles een akkoord is bereikt.

In het kader van dit terugtrekkingsverdrag bestaat er eensgezindheid over een transitieregeling, die in zou gaan op 30 maart 2019 en zou lopen tot 31 december 2020, het einde van de lopende budgetperiode van de EU. De EU wil deze periode onder bepaalde voorwaarden eventueel met een jaar verlengen.

Tonia Van de Vyver: “Het voordeel van de transitieregeling is dat alles tot eind 2020 blijft zoals het nu is. Maar het VK wordt op 30 maart 2019 om 23 uur wel een derde land en heeft ook geen plaats meer in de besluitvorming van de EU. Het Verenigd Koninkrijk wil evolueren naar een vrijhandelsakkoord vertrekkend van de basis van gelijkheid. Hoe deze divergentie te managen? Dat is het grote punt. Het Europees Hof van Justitie mag dit dispuut niet beslechten, want dit wordt niet aanvaard door Theresa May. Er dient een nieuw orgaan te komen.”

Noord-Ierland

Voor de toekomst streven beide partijen naar een vrijhandelsakkoord en dat houdt weliswaar douaneformaliteiten in. Positief is dat May aangeeft de zin niet te zien van het invoeren van invoerrechten, dus hopelijk blijven voor de meeste goederen nultarieven gelden na de transitie.

Tonia Van de Vyver: “Maar het probleem blijft Noord-Ierland. De EU had voorgesteld dat Noord-Ierland en Ierland in de douane-unie zouden blijven, maar dat wil het VK niet. May heeft de Noord-Ierse DUP nodig om te regeren en die verzet zich daartegen. De onderhandelingen zitten dus vast. Het akkoord dat onlangs op technisch niveau is bereikt, is op politiek vlak afgeschoten omdat May niet denkt dat ze dit verkocht krijgt.”

Tweede scenario

Het tweede scenario is dat van de harde brexit. Een no-deal, waarbij vanaf 30 maart 2019 én douaneformaliteiten moeten vervuld worden, én invoerrechten zullen moeten worden betaald. De invoerrechten die zullen gelden zijn die van de “meest begunstigde natie” van de World Trade Organisation. Op voeding zullen dan de hoogste invoerrechten geheven worden en ook op textiel en op auto’s gelden relatief hoge rechten, exportgoederen die Vlaanderen in grote getalen naar het VK exporteert.

Concrete tips

Tonia Van de Vyver gaf haar toehoorders zes concrete tips mee om zich voor te bereiden op de Brexit. Exporteert u naar het Verenigd Koninkrijk? Lees de tips hier. FIT raadt ook aan om binnen uw bedrijf een Brexit-verantwoordelijke aan te duiden om de adviezen uit te werken.

Contact opnemen met FIT voor gratis advies rond de Brexit kan via brexit@fitagency.be.

Enkele cijfers

In de ranglijst met exportmarkten voor Vlaanderen neemt het Verenigd Koninkrijk al jaren de vierde positie in. In 2017 liep het aandeel in de Vlaamse totaaluitvoer op tot 8,79%, na Ierland met 13,50 % en voor Nederland met 8,62 %. Van alles wat ons land naar Groot-Brittannië exporteert, komt 87% uit Vlaanderen.

KMOInsider2018.png

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven