Inzicht in inkoop

Bedrijfsbeheer

Inkoop en de Supply Chain

Wanneer bedrijven spreken over de Supply Chain dan bedoelen
ze daarmee: productieplanning, bevoorrading, magazijnbeheer,
distributie, customer service.

Door middel van het S & OP proces wordt een evenwicht gezocht
tussen productontwikkeling, de marktvraag en de invulling
hiervan door de eigen productie. In tweede instantie wordt
ook inkoop gevraagd om de toeleveringsmarkt af te stemmen
op de geplande productie.
Voor de meeste bedrijven stopt hier de definitie van Supply
Chain. Voor inkoop echter begint de taak pas vanaf dat punt.
Inkoop maakt in de eerste plaats contracten met de toeleveranciers,
waarbij alle mogelijke parameters worden vastgelegd. In
het huidige inkooplandschap is dit niet voldoende.
Inkoop moet ervoor zorgen dat de optimale leveringsvoorwaarden
worden verkregen, evenals de nodige flexibiliteit en 100%
zekerheid dat de variabele noden op het juiste moment worden
ingevuld. Om dit te verzekeren mag inkoop zich niet beperken
tot enkel de contacten met de tier 1 leveranciers, maar moet
het een analyse maken van de totale toeleveringsketen vanaf
de grondstoffen. De inkoper onderzoekt in welk deelproces de
meest kritische productiestap wordt uitgevoerd, waar de mogelijke
capaciteitsproblemen zich voordoen, welke de doorlooptijden
per productie proces zijn, enzovoort. Op basis hiervan
kunnen afspraken gemaakt worden over de bevoorrading van
kritische grondstoffen, zoals prijsafspraken en het aanhouden
van strategische tussenvoorraden om de variërende vraag te
volgen. Door deze activiteiten en analyses krijgt de inkoper een
volledig inzicht in de kritische punten van de totale keten en kan
hij de nodige acties ondernemen om te zorgen dat de diverse
productieketens voor hetzelfde product onafhankelijk van elkaar
opereren.
Indien men als definitie van Supply Chain de gehele keten van
grondstof tot verbruik bij de eindklant beschouwt en ook nog
de recyclage van de reststoffen dan is er nog een hele weg af te
leggen.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?