Mohamed Ridouani over Smart City project in Leuven

Leuven MindGate, de motor van Smart City

Bedrijfsbeheer

Als ergens de benaming ‘Smart City’ op zijn plaats is, dan is het ongetwijfeld in Leuven. “We hebben dan ook het hoogst aantal hoogopgeleide mensen per vierkante kilometer in Vlaanderen,” zegt een opgetogen burgemeester Mohamed Ridouani.

Die aanwezigheid van ervaren wetenschappers, toponderzoekers en creatieve ondernemers moet – als het van de burgemeester afhangt, resulteren in een explosieve kruisbestuiving. Met dat doel heeft hij drie jaar geleden – in zijn vroegere functie als schepen van economie en stadsontwikkeling - samen met de kennisinstellingen en de bedrijven Leuven MindGate opgericht.

Leuven MindGate, partner van startende ondernemers

Blijkbaar staan wetenschappers, onderzoekers en ondernemers te springen om deel te nemen aan dit initiatief. Sinds de start in 2006 is het aantal leden van Leuven MindGate gestegen tot vierhonderd. Voor jonge ondernemers die op zoek zijn naar de juiste partner, een geschikte bedrijfsruimte, financiering of coaching is Leuven MindGate het geschikte aanspreekpunt.

MindGate promoot Leuven als stad van innovatie

Ridouani: “Met Leuven MindGate willen we samen Leuven wereldwijd promoten als stad van innovatie. En dan heel specifiek in de domeinen hightech, gezondheid en creativiteit. We willen investeerders en toptalent van over de hele wereld naar Leuven halen. Met dat doel organiseren we netwerkbijeenkomsten, vormingsmomenten en economische missies.”

Kruisbestuiving van wetenschap, onderzoek en ondernemen leidt tot vernieuwing

Ridouani: “In Leuven moet een uniek ‘ecosysteem’ ontstaan, een vruchtbare broedplaats voor wetenschappers, ondernemers en investeerders. Die kruisbestuiving levert mooie resultaten op. Zo is er de ingenieur die samenwerkt met een arts van het universitair ziekenhuis en een ondernemer met kennis van marketing die samen nieuwe toepassingen met een mooi design op de markt te brengen. Voor de verdere uitbouw  van de stad is dit soort samenwerking van enorm belang”

Met Leuven MindGate heeft de stad een belangrijke tool voor de ontwikkeling van nieuwe Smart City-toepassingen.

Smart City is een containerbegrip. Concreet komt het erop neer dat via mobiele applicaties allerhande data worden verzameld die worden ter beschikking gesteld van overheid en/of publiek. Een stadsbestuur kan er zijn beleid op baseren en de individuele gebruiker kan er on-the-spot zijn voordeel uit trekken.

Een voorbeeld? Een mobiele applicatie die de autobestuurder automatisch naar een beschikbare parkeerplaats leidt of eentje dat joggers automatisch de route aanduidt met de minste luchtverontreiniging. Beide toepassingen zijn alleen maar mogelijk op basis van data die continu worden verzameld.

Ook de stad Antwerpen zet in op slimme verlichting en slimme mobiliteit.

Smart verlichtingspaal alarmeert politie

Ridouani: “We hebben van de Vlaamse regering een half miljoen euro gekregen om zogenaamde Smart City-projecten te ontwikkelen. Daarmee hebben we experimenten lopen rond mobiliteit, luchtkwaliteit, shopping, parking, veiligheid en studentenvoorzieningen. Zo werkt een spin-off momenteel aan de ontwikkeling van kleine sensoren die ingebouwd kunnen worden in openbare verlichtingspalen. Deze sensoren zouden onder andere luchtkwaliteit kunnen meten, maar evenzeer een plotse stijging van het geluid kunnen detecteren. Een plotse verhoging van het geluidsniveau zou kunnen wijzen op één of ander incident of ongeval, waarna automatisch de politie wordt verwittigd. Ook de bewaking van het openbaar domein via digitale draadloze camera’s wordt nader bestudeerd.”

International House, een thuis voor internationaal toptalent

Dat de oprichters met Leuven MindGate investeerders en toptalent van over de hele wereld naar Leuven willen halen is inmiddels duidelijk. Hen binnenhalen is één, hen zo lang mogelijk laten blijven is wat anders.

Ridouani: “Daarvoor hebben we met Leuven MindGate International House opgericht. Het is een centrum waar buitenlandse werknemers en onderzoekers onthaald worden en hulp krijgen wat onder andere huisvesting en lokale inpassing betreft. Als we ervoor zorgen dat ze zich snel thuis voelen in de Leuvense gemeenschap is de kans groot dat ze langer blijven.  En als ze later terugkeren naar hun eigen land, zijn ze hopelijk de ambassadeurs van onze stad.”

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven