Hilde Hanselaer, MVO advies

Alles wat je doet op MVO-vlak is een stap in de goede richting

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent ondernemen en daarbij rekening houden met mens, milieu en maatschappij. Het is een besef dat gaandeweg groeit. MVO-coach Hilde Hanselaer van MVOadvies begeleidt KMO’s in dit bewustwordingsproces en zet hen op weg met een concreet MVO-beleid.

Hoe belangrijk is aandacht voor MVO voor een KMO anno 2019?

Hilde Hanselaer: “Iedere KMO doet in zekere zin aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zit werkelijk in het DNA van de kleine onderneming. Maar elke KMO gaat anders om met de invulling van de factoren die MVO bepalen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich bewuster worden van het belang van MVO. Er komen trouwens heel wat duurzaamheidscriteria voor bedrijven aan en daar moeten KMO's zich proactief op voorbereiden.”

Hilde verwijst hier naar de nieuwe regelgeving op openbare aanbestedingen die vanaf 2020 heel wat duurzaamheidscriteria zal inhouden. “En die vereisten zullen alleen maar uitgebreider worden. Die duurzaamheidscriteria worden bepaald door de aard van de aanbesteding en de sector waarin de uitvoerder actief is. Zo zullen de criteria voor een bedrijf in afbraakwerken anders zijn dan voor leveranciers uit de dienstensector. De afbreker zal moeten aantonen wat hij met de afval doet en hoe hij zijn recylcagepercentages behaalt, terwijl een dienstenleverancier met een plan dient aan te tonen hoe hij b.v. met zijn medewerkers omgaat”, verduidelijkt Hilde.  

Een goed MVO-beleid biedt ook tal van voordelen?

“Inderdaad. Dat is zo”, knikt Hilde. “Aandacht voor MVO kan toekomstige klanten en medewerkers overtuigen om met je bedrijf samen te werken. De jonge generatie die zich op de arbeidsmarkt aanbiedt, is meer begaan met milieu, wil weten welke normen en waarden een werkgever hanteert. Voor een bedrijfsleider is MVO een belangrijk aspect in de war for talent. Naast klanten en medewerkers, hechten ook leveranciers, sociale partners, banken, overheden en investeerders steeds meer belang aan een degelijk duurzaamheidsbeleid. Als ik op netwerkevents met bankiers praat en verneem dat ze gemakkelijker leningen verstrekken aan KMO’s die oog hebben voor MVO, maakt me dat blij.”

Wie is Hilde Hanselaer?

Hilde werkte 25 jaar in schroothandel Oude Metalen Harzé die ze samen met haar echtgenoot uitbaatte. “Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met MVO via een coach die over het MVO-charter sprak. Aanvankelijk was ik niet overtuigd van het nut, maar uiteindelijk bleek dat ons familiebedrijf 31 actiepunten rond MVO had. Zo kreeg ik de MVO-microbe te pakken en hebben we MVO stapsgewijs in ons bedrijf geïmplementeerd. Samen met COBEREC (Confederatie van Belgische Recuperanten) heb ik een MVO-sectorpaspoort voor de schrootsector opgesteld.”

Ik wil bedrijven sensibiliseren dat hun beslissingen op lange termijn een grote impact kunnen hebben op mens, milieu en maatschappij

Nu is Hilde fulltime MVO-adviseur en expert. In 2016 werd ze genomineerd voor 'MVO professional van het jaar' en belandde tot haar eigen verbazing bij de 3 finalisten. In allerijl bereidde ze toen een presentatie voor. Ze verging van de zenuwen tijdens de vragenronde in de finale en uiteindelijk... won ze niet. Maar voor Hilde was dit gegeven haar eigen overwinning: “Vanaf dat moment wist ik één ding zeker: van mijn MVO-passie zou ik mijn beroep maken. De schroothandel werd verkocht en ik vestigde me als MVO-adviseur en coach.

Sinds 2017 is Hilde met haar jarenlange persoonlijke expertise en bijkomende opleidingen gedreven om elke KMO op de rails van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' te krijgen.

Wat houdt uw opdracht als MVO-coach precies in?

“Ik wil bedrijven sensibiliseren dat hun beslissingen op lange termijn een grote impact kunnen hebben op mens, milieu en maatschappij. Ik zorg voor begeleiding op maat van de ondernemer, met praktijkgerichte voorbeelden om zelf aan de slag te gaan binnen zijn of haar bedrijf.

Als MVO-adviseur ken ik de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN (17 SDG's) door en door. Die duurzaamheidsdoelstellingen vertaal ik naar bedrijfsniveau, heel specifiek op maat van dat bedrijf, en stel een aangepast actieplan op. Er zijn tal van mogelijkheden om de 17 SDG’s in elk bedrijf te integreren. Zo kan je rond ‘gezondheid en welzijn’ werken en bijvoorbeeld fruit voorzien voor de medewerkers. Bij ‘betaalbare en duurzame energie’ hoort o.a. een relighting plan. Heel wat kmo’s hebben dit al om financiële redenen. Het komt erop neer dat je een verlichtingsplan opstelt: hoe vervangen we de bestaande verlichting door LED-verlichting, energiezuinige armaturen, sensoren, enz. Ook ‘kwaliteitsonderwijs’ kan toegepast worden met een opleidingsplan voor al je werknemers”, licht Hilde toe.

U hebt wellicht een aantal tips om duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen?

Je kan werken rond diversiteit van je medewerkers, of initiatieven rond werkplek of duaal leren opstarten”, stelt Hilde. “Op het gebied van milieu zijn er tal van mogelijkheden. Met het inzamelen van dopjes van flessen en inktpatronen kan je goede doelen en verenigingen steunen. Op vlak van de circulaire economie zijn er legio mogelijkheden. Verder denk ik aan initiatieven rond biodiversiteit, zoals groenzones, bloemen- en plantenvoorziening tot zelfs nestkastjes en een bijenhotel.” Hilde stond mee aan de wieg van de BIODIVA-scan van de Provincie Antwerpen. Aan de hand van die gratis scan kunnen bedrijven zien hoever ze staan met biodiversiteit en hoe ze zich kunnen verbeteren.

“Op ecoscore.be kan een bedrijf gratis nagaan hoe vervuilend het eigen wagenpark is en eventueel actie nemen. Elke provincie heeft trouwens een mobiliteitsdienst die gratis een mobiscan in bedrijven kan uitvoeren. Afhankelijk van de resultaten kan een dossier worden ingediend bij het pendelfonds om tot 50% tussenkomst te krijgen van de investeringskost voor mobiliteitsmaatregelen. En om met je bedrijf iets te betekenen voor de maatschappij, is het belangrijk lokaal te verankeren. Zo kan je als teambuilding gaan helpen in een buurthuis of een opruimactie van zwerfvuil organiseren.”

Investeren in MVO is snel terugverdiend

Vaak denkt de KMO’er: MVO is duur en alleen voor grote bedrijven. Die misvattingen weerlegt Hilde. “De eerste vereiste is dat MVO vooral economisch verantwoord moet zijn, anders kan je sowieso niet blijven ondernemen. Geen enkele KMO is te klein om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Elke KMO kan iets doen, op maat en op het eigen tempo, en rekening houdend met het beschikbare budget. Kleine ondernemingen hebben wel een heel andere kijk op personeelsbeleid en werken vaak reeds rond ecologische thema's, net omdat het binnen de missie en visie van hun bedrijf past. MVO heeft een kostenbesparend effect en is al redelijk snel terugverdiend. Meten is weten. Je kunt pas besparen als je weet wat iets kost. MVO versterkt bovendien de betrokkenheid binnen het bedrijf. Medewerkers aanzetten tot minder papierverbruik, minder afdrukken maken, is niet zo gemakkelijk. Maar als je die intentie koppelt aan een incentive en met de besparingskost samen iets leuks doet, kan dit de cohesie versterken”, besluit Hilde.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant