Katrien Patryka

“Participatie van burgers is basis van citymarketing”

Bedrijfsbeheer

“Als we van Tienen een sterk merk willen maken, moeten stadsbestuur, ondernemers en inwoners de handen in mekaar slaan,” zegt burgemeester Katrien Partyka. “Samen moeten we een aangename stad creëren waar het goed is om te wonen, werken en winkelen.   Tevreden inwoners zijn immers het beste uithangbord voor een stad.  Daarom ben ik er als burgemeester van overtuigd dat de stad van de toekomst een stad is die zeer sterk inzet op participatie en beleving. En dat is exact wat we in Tienen doen. Ondernemers die dat nieuwe elan in onze stad opmerken, zullen onmiddellijk de ondernemingskansen zien. Tienen is nu misschien nog niet ‘top of mind’, maar binnenkort ongetwijfeld wel. ”

‘De Tien’ zegt wat Tienenaars willen

Katrien Partyka: “Tijdens de vorige legislatuur hebben we als stadsbestuur een identiteitsproject opgestart, dat we ‘De Tien’ hebben genoemd. De Tienenaars werden bevraagd over wat zij belangrijk vinden in de stad. Hun antwoorden hebben we samengevat in tien punten. Het eerste is meteen duidelijk:

‘De Tienenaar zoekt het niet te ver. Tienen is een praktische stad waar je als bewoner alles bij de hand hebt. De Tienenaars ondersteunen hun lokale handelaars door in eigen stad te winkelen, culinair te genieten en uit te gaan.’  

Duidelijk toch? Voor ons is dit het een uitgangspunt om aan city-marketing te doen.”

Economisch potentieel lees je niet enkel in cijfers, maar je voelt het ook

Alvorens te investeren, baseren ondernemers zich meestal op resultaten van marktstudies en recente economische cijfers. Volgens burgemeester Partyka is er echter meer. “Waarom mensen investeren in een stad is ook een gevoelsmatig gegeven. Even door de stad wandelen en jezelf één en ander afvragen. Zie ik dynamiek? Zie ik beweging? Voel ik beleving?  Wel, dat is meer en meer aanwezig in Tienen. Ons toekomstig potentieel is zelfs nog groter dan dat uit het verleden. Tienen is overduidelijk nu al de ‘place-to-be’, zeker omdat het nu nog heel betaalbaar is.”

Uit een studie blijkt dat we het Tiense kernwinkelcentrum beter moeten afbakenen en versterken

Studie- en adviesbureau ABM heeft tijdens de vorige legislatuur in opdracht van het Tiense stadsbestuur onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de detailhandel in het stadscentrum extra te activeren.

Katrien Partyka: “Uit de resultaten van het onderzoek kunnen we twee lessen trekken. We moeten onze handelskern beter afbakenen en versterken.  Momenteel liggen winkels en horecazaken erg verspreid over de binnenstad waardoor dat voor bezoekers wel eens de indruk wekt dat er weinig te beleven valt.  Beter afbakenen is de eerste opdracht.

Verfraaiing en uniforme aankleding versterken het  kernwinkelgevoel

Katrien Partyka: “We moeten het kernwinkelgebied visueel beter afbakenen. Dat kan door het openbaar domein zodanig in te richten dat het voor de bezoeker onmiddellijk duidelijk wordt waar de winkelkern begint en eindigt. Verfraaiing en een uniforme aankleding, die aangepast kan worden aan het seizoen, helpen om een aangename sfeer te creëren. Niet alleen voor de bezoekers uit het ruime hinterland, maar uiteraard ook voor de 35.000 eigen inwoners. Ervaringen uit het verleden, met de organisatie van Wintermagie, met een schaatsbaan en sfeervolle kerstverlichting, bevestigen dat gevoel.”

Mobiliteit en parkeergelegenheid bepalen in hoge mate de economische aantrekkelijkheid van een stad

Katrien Partyka: “Zoals overal – denk ik – horen we ook in Tienen gemor over parkeergelegenheid en parkeertarieven. Toch vind ik dat we het wat aantal parkings betreft niet slecht doen. Maar voldoende is het wellicht nooit. Om aan de stijgende behoefte te voldoen zal de bestaande bovengrondse parking aan de Alexianenweg worden omgevormd tot ondergrondse parkeergelegenheid. Deze wijziging maakt deel uit van een ruimer plan om het hele binnengebied aan die kant van de Grote Markt opnieuw te ontwikkelen. Er komen een paar tientallen woongelegenheden bij, een  nieuwe lagere school, een welzijnscampus, ruimte voor de dienstensector, enz.”

Lees ook: Tienen ontwikkelt 43 ha extra industriegrond

Kerncijfers Tienen

Trend werkgelegenheid Tienen

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven