leaderboard bovenkant Ilse Jaques.jpg

Economie Limburg versnellen met SALKturbo en nieuwe bedrijventerreinen

Bedrijfsbeheer

“In het najaar van 2020 start de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg haar acquisitie- en internationaliseringswerking op,” zegt Tom Vandeput, gedeputeerde van de provincie Limburg. “Voortbouwend op de activiteiten van ‘Locate in Limburg’ zullen we de economische troeven van Limburg in de verf zetten bij kandidaat-investeerders uit binnen- en buitenland.

Binnen Vlaanderen beschikt Limburg nog over de meeste ruimte om te ondernemen. “Tel daarbij onze centrale ligging in Europa, vlakbij grote en internationale afzetmarkten en dan is het duidelijk: Limburg heeft een competitief voordeel ten aanzien van andere regio’s.”

Bedrijventerreinen Limburg: mismatch tussen vraag en aanbod

Tom Vandeput: “Limburg heeft relatief gezien de grootste oppervlakte per inwoner, maar tegelijkertijd ook het laagste rendement in Vlaanderen. Er liggen dus nog heel wat kansen open. Van 11.500 ha bedrijventerreinen is 3.300 ha onbebouwd. 630 ha daarvan worden momenteel aangeboden. We zien op dit ogenblik een mismatch tussen vraag en aanbod, zowel qua locatie als qua type bedrijventerrein. De vraag is het grootst in west- en midden-Limburg, terwijl het aanbod zich in het noorden van de provincie situeert. Verder is er ook een aanhoudende vraag naar kleine locaties en ruimtes van 200 tot 500 m², terwijl dat aanbod continu slinkt.”

POM creëert nieuwe ruimte om te ondernemen

“In het verleden werden enkele nieuwe bedrijventerreinen gecreëerd door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg. Denk maar aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuwe Bunders in Maasmechelen. Dit is een regio waar de beschikbare bedrijfsruimte relatief schaars was. Op vraag van de gemeente Maasmechelen heeft POM Limburg een masterplan opgemaakt voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het 74 ha grote terrein. Intussen is de ontwikkeling volop aan de gang. Op termijn zullen minstens 500 jobs gecreëerd worden op Nieuwe Bunders.”

Limburg mikt op acht speerpuntsectoren

“Limburg is een provincie in volle economische transitie. Het vertrek van grote industriële bedrijven als Ford en Philips heeft Limburg genoodzaakt tot een nieuwe economische dynamiek. Het provinciebestuur en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij spelen daarin een absolute hoofdrol.

“In het provinciale economische beleid staan drie kernactiviteiten centraal: de ontwikkeling van bedrijfsruimte en nieuwe campussen, het verzamelen van kennis over de Limburgse economie en de ondersteuning van acht belangrijke speerpuntsectoren. Het gaat om logistiek, maakeconomie, energie, circulaire economie, creatieve economie, digitalisering, bouw en zorgeconomie. Deze sectoren zijn de motor achter de Limburgse vernieuwingskracht. Binnen deze speerpuntsectoren ontwikkelt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg telkens nieuwe projecten. De rode draad die erdoorheen loopt zijn digitalisering, schaalbaarheid en het bouwen aan een klimaatvriendelijke economie. “

2 mineshafts in Terhills in Maasmechelen- 2 mijnschachtbokken in Terhills te Maasmechelen - 2 Bergwerksschächte in Terhills in Maasmechelen
Bron: Unsplash


Digizorg Limburg geeft ook kmo’s en start-ups nieuwe kansen

“Mooie voorbeelden hiervan zijn de initiatieven rond digitalisering in de zorg, waarin Limburg een pioniersrol speelt in Vlaanderen met de opstart van het platform Digizorg Limburg. Door de inzet van nieuwe digitale toepassingen kan de zorgsector belangrijke efficiëntiewinsten boeken, wat ten goede komt aan zowel patiënten als zorgverleners en de zorgbedrijven. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat de samenwerking in innovatie en digitalisering in de zorg nieuwe kansen ontstaan voor start-ups en kmo’s in onze provincie. Er worden niet alleen verbeterde producten voor de patiënt ontwikkeld, maar er ontstaat ook een positieve impact op de werking van de zorgorganisaties.”

SALKturbo moet economische groei versnellen

“Eén van de initiatieven om de groei van de Limburgse economie te versnellen is SALKturbo. Het is de opvolger van het succesvolle SALK, dat in 2013 tot stand kwam na de sluiting van Ford Genk. SALK heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de groei van het ondernemingsklimaat in Limburg met heel wat nieuwe starters en scale-ups. Toch worden we in onze provincie nog geconfronteerd met een achterstand inzake infrastructuur, zowel wat regionale verbindingen betreft als in de uitbouw van een digitaal netwerk. We moeten nieuwe talenten aanboren en aantrekken en onze achterstand op het vlak van competitiviteit en productiviteit inhalen. Daarom hebben we het nieuwe actieplan SALKturbo opgestart. Die opstart werd door de coronacrisis almaar urgenter. Concrete acties worden voorzien vanaf 2021.”

banner zijkant Ilse Jaques 400x30.png

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials