leaderboard bovenkant Ilse Jaques.jpg

Smart Hub Vlaams-Brabant stimuleert innovatie en bevordert samenwerking tussen ondernemingen

Bedrijfsbeheer

De provincie Vlaams-Brabant is een welvarende regio met een relatief lage werkloosheidsgraad en het hoogste gemiddelde inkomen van alle Vlaamse provincies. Om ondernemingen te stimuleren in hun ontwikkeling heeft het provinciebestuur Smart Hub Vlaams-Brabant in het leven geroepen. “ De werking ervan steunt op vier pijlers,” zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Het gaat om community building, projectwerking, branding en internationalisering.”

Als we het economisch profiel van de provincie Vlaams-Brabant bekijken, wordt snel duidelijk dat de diensten- en non-profit sector voor de meeste werkgelegenheid zorgen. Hun aandeel bedraagt zelfs 86 %. Hoger dus dan het Vlaamse gemiddelde van 77 %. De meeste toegevoegde waarde wordt gecreëerd door de groot- en detailhandel, de exploitatie en de verkoop van onroerend goed en de kennisintensieve dienstverlening van o.a. boekhouders, juristen, advocaten, architecten, …

Smart Hub Vlaams-Brabant

“Om het welzijn van onze inwoners nog meer te doen groeien, willen we de provincie verder uitbouwen tot een ondernemende en welvarende kennisregio met een internationaal aanzien,” zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Samen met de KU Leuven, VUB, Voka en POM doen we dat onder de koepel van Smart Hub Vlaams-Brabant.”

(lees onder de foto verder)

gedeputeerde (Smart Hub) Vlaams-Brabant Ann Schevenels

“We bouwen Smart Hub Vlaams-Brabant uit tot een echte community. Als ‘go-between’ verbinden we bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit aan de hand van zowel brede als gerichte activiteiten. Op die manier bevorderen we innovatie en stimuleren we nieuwe samenwerkingen. Zo brachten we begin dit jaar nog 200 actoren uit de gezondheidssector samen tijdens de internationale conferentie Life-on-Chip. En boden we inspiratie op het netwerkevent Smart Hub Connects. Met de coronacrisis maken we natuurlijk de omslag naar vooral digitale events.”

Innovatieve samenwerking

“De tweede pijler is onze projectwerking. In 2019 gaven we via onze subsidiereglementen meer dan een miljoen euro uit aan provinciale steun voor innovaties. Tijdens deze legislatuur werd het budget voor innovatieve samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen nog aanzienlijk verhoogd. Bedrijven en/of kennisinstellingen kunnen een subsidie van maximum 150.000 euro aanvragen voor samenwerkingsprojecten.”

“Branding is de derde pijler. Met Smart Hub zetten we Vlaams-Brabant in binnen- en buitenland in de markt als unieke kennisregio. Nergens anders vind je immers zo’n concentratie aan bedrijvigheid en kennis als in onze provincie. Deze concentratie is de ideale voedingsbodem om nog meer innovatieve bedrijven naar onze regio te trekken met meer economische activiteit als resultaat.”

Internationale contacten

“De vierde en laatste pijler is internationalisering. Smart Hub Vlaams-Brabant stimuleert internationale samenwerkingsverbanden en -projecten voor onze bedrijven en kennisinstellingen. De acties zijn in de eerste plaats gericht naar innovatieve topregio’s waarmee Vlaams-Brabant nauwe banden heeft. Deze regio’s zijn Rhein-Neckar, Noord-Brabant, Skåne, de hoofdstedelijke regio Kopenhagen en het Chinese Chengdu. We helpen ondernemers graag om daar interessante contacten te leggen.”

banner zijkant Ilse Jaques 400x30.png

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

Bekijk de socials