Richting geven: meer dan acties uitzetten en opvolgen?

Bedrijfsbeheer

Je hebt de bedrijfsdoelstellingen geformuleerd en de bestaansreden van het bedrijf, het hoger doel, vanuit je hart toegelicht aan de medewerkers die er volledig mee achter staan? Alvast een goeie start. Nu wordt het mogelijk om te managen op basis van prestaties en motivatie, in plaats van op aanwezigheid. Vergeet die prikklok, zelfsturing is aan de orde: leve richtinggevend leiderschap! Maar hoe??

Wanneer iedereen in een onderneming dezelfde droom deelt, wordt de invulling ‘hoe deze droom samen bereiken’ een pak eenvoudiger: iedereen denkt mee en neemt zijn verantwoordelijkheid op. Medewerkers komen spontaan met suggesties hoe het bedrijf beter kan doen, luisteren goed naar hun klanten en houden de markt in de gaten: niet omdat dat moet, maar omdat ze erin geloven! Voor deze mensen werken controlesystemen contraproductief: het ontneemt hen hun verantwoordelijkheid en het vertrouwen in het eigen kunnen. Echter niet iedere medewerker heeft automatisch deze reflex en kan onmiddellijk de eigen bijdrage aan een hoger doel onderscheiden.

Van een manager wordt daarom verwacht dat hij de richting aangeeft, daarom niet letterlijk wat, hoe en wanneer dient te gebeuren, maar wel de juiste vertaalslag van de missie en de visie opdat de doelstellingen gedragen kunnen worden door het team en de richting voor iedereen duidelijk is. Geen eenvoudige klus, dus! Het is immers een vertaaloefening waar interactie, discussie en brainstorms leiden tot duidelijke standpunten, acties en prioriteiten met als resultaat een volledige missie en visiepiramide. Op die manier kan de manager zelf een voorbeeldfunctie vervullen én echt richting geven aan iedere medewerker en ze ten volle inspireren om het grotere geheel te kunnen zien. Managen is dan ‘mensen begeleiden om het beste uit zichzelf en het team te halen, inspelen op attitude, aanboren van alle aanwezig talent en dat talent zo gunstig mogelijk inzetten, tot zelfsturende teams toe’.

Er vanuit een helicopterview over waken dat wat gebeurt nog in lijn is met de missie en visie en de budgetten respecteert, dat blijft de manager z’n taak. Maar ‘brandjes blussen’ doen de medewerkers wel zelf en wellicht vertellen ze er ook bij waarom het brandde en hoe dat in de toekomst kan verholpen worden.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?