Brexit: wat zijn de gevolgen voor ondernemingen en werknemers?

Strategie

De kogel is door de Britse kerk, het akkoord van Boris Johnson is door het Britse Lagerhuis goedgekeurd. Dat akkoord houdt belangrijke maatregelen in die de weg plaveien voor het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie op 31 januari 2020. Maar wat zijn de gevolgen voor ondernemingen en werknemers?

Overgangsperiode tot december 2020

Om de overgang te vergemakkelijken voorziet het Brexit-akkoord een overgangsperiode tot 31 december 2020. Gedurende deze periode zullen de Britten de Europese wetgeving blijven toepassen op de onderdanen van de EER (Europese Economische Ruimte) die activiteiten uitoefenen in hun land en zullen de Europese regels ook blijven gelden voor de Britten die bijvoorbeeld in België wonen en werken.

Welke impact heeft de Brexit op de detacheringsmogelijkheden?

Tot en met 31 december 2020 blijft de Europese regelgeving omtrent de sociale zekerheid evenwel volledig van toepassing. Bijgevolg verandert er niets aan de situatie op het vlak van de sociale zekerheid van Belgische onderdanen in het Verenigd Koninkrijk en vice versa. Tijdens de detacheringsperiode hebben Belgische werknemers geen arbeidskaart of gecombineerde vergunning nodig.

Wat zal de impact zijn vanaf 2021?

Vanaf 1 januari 2021 zal de Europese regelgeving niet meer van toepassing zijn. Bepaalde rechten op het vlak van sociale zekerheid (waaronder detachering) blijven evenwel gewaarborgd voor Britse en Europese onderdanen die vóór 31 december 2020 gebruik hebben gemaakt van het beginsel van vrij verkeer van personen. Voor nieuwe detacheringen zal er daarentegen een nieuwe regeling moeten worden uitgewerkt.

(bron: Partena Professional)

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

  • Gephyra

  • Wise Holding - Otherways

  • Horecaforces

Bekijk de socials