Het KMO-rapport: hoe gezond zijn onze kmo’s?

Strategie

Het KMO-rapport, een initiatief van Graydon, Unizo en UCM, schetst jaarlijks een gedetailleerd beeld van de financieel-economische gezondheid van de kmo’s in België. De verschillende financiële ratio’s vertonen een positief beeld.

Eenmanszaak blijft populair

Deze elfde editie van het rapport blikt terug op de periode 2009 tot en met 2018. In 2018 waren er in België 1.166.223 kmo’s (max. 49 werknemers) actief, waarvan 595.751 vennootschappen en 570.472 eenmanszaken. De eenmanszaak blijft met voorsprong de belangrijkste juridische vorm. In Vlaanderen daalt wel het aandeel van de eenmanszaken in de totale kmo-populatie over de periode 2009 (51,0%) tot 2018 (50,4%), terwijl deze in zowel in Brussel (van 30,4% in 2009 naar 34,5% in 2018) als in Wallonië (van 59,0% in 2009 naar 60,4% in 2018) stijgt. De bvba is de belangrijkste vennootschapsvorm. Het overgrote merendeel van onze kmo’s stelt geen personeel tewerk en het aandeel van kmo’s zonder personeel in de totale populatie is steeds blijven toenemen.

Download hier het volledige KMO-rapport

Financiële ratio’s

De verschillende financiële ratio’s geven voor 2018 een positief beeld. De productiviteit van onze kmo’s was zowel op gewestelijk als op federaal niveau nooit hoger in de laatste tien jaar. De nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen stijgt opnieuw, na een lichte daling tussen 2016 en 2017. De solvabiliteitsratio’s tonen aan dat de financiële gezondheid van vennootschappen robuust is. Kmo-vennootschappen financieren zich steeds vaker met eigen vermogen in plaats van schulden. Zo is de verhouding vreemd vermogen ten opzichte van het totaal van de passiva nooit lager geweest in de periode 2009-2018. In 2009 gaat het om een mediaanwaarde van 61,5% op Belgisch niveau.

De liquiditeit van een onderneming is eveneens positief geëvolueerd. De verhouding tussen de vlottende activa (verminderd met vorderingen op meer dan 1 jaar) en het vreemd vermogen op korte termijn (minder dan 1 jaar) is zelfs nooit hoger geweest dan in 2018.

Leverancierskrediet en klantenkrediet

Het rapport brengt ook een aantal andere financieel-economische gegevens in kaart. De mediaanwaarde van het aantal dagen leverancierskrediet en klantenkrediet blijven in 2018 status quo ten opzichte van voorgaande jaren. De som van de investeringen door kmo’s in materiële vaste activa kent een volatiel verloop. In Vlaanderen tekent het investeringsvolume in 2018 een stijging op in vergelijking met 2009 (+40,5%). Op Belgisch niveau zien we eveneens een stijging in de laatste jaren.

Verlieslatende bedrijven

De grootste proportie verlieslatende bedrijven vinden we traditioneel terug in de sectoren horeca, detailhandel en diensten. De nominale mediaanwaarde van het eigen vermogen van KMO-vennootschappen bereikt in 2018 het hoogste niveau in de laatste tien jaar. Voor Vlaanderen is dit €100.982, voor Brussel €43.567 en voor Wallonië €62.569.

Multiscore van vennootschappen en eenmanszaken

De Multiscore geeft een indicatie van de kans op faling en het perspectief op groeipotentieel van kleine of middelgrote vennootschappen én eenmanszaken. Uit de analyses blijkt dat 10,9% van de Belgische kmo’s een groot risico op faling hebben en een beperkt groeipotentieel. In Vlaanderen valt 10,0% van de kmo’s’s binnen de groep met een hoog risicoprofiel. Het is het laagste cijfer van de voorbije 10 jaar. In Wallonië behoort 10,7% van de kmo’s in de groep met een verhoogd risico 5 op faillissement en beperkt groeipotentieel. Dit is eveneens het laagste cijfer van de voorbije 10 jaar. In Brussel is het aandeel van kmo’s met een verhoogd risico hoger dan in de andere gewesten. Het cijfer voor Brussel bedraagt in 2017 21,2%, ongeveer 1 op 5 kmo’s.

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Ook interessant

Interessante bedrijven

  • Wise Holding - Otherways

  • Horecaforces