Hoe je kmo beter organiseren met het oog op duurzame groei?

Partner

Vroeg of laat kom je als ondernemer op een kruispunt te staan. Welke weg wil je inslaan met je bedrijf? En laat je huidige organisatie dat toe? Of moeten je systemen en structuren veranderd worden? Bij zulke trajecten bots je vroeg of laat op knelpunten. Een organisatiecoach helpt je die knelpunten aan te pakken en de juiste, breed gedragen beslissingen te nemen over de verdere groei van je zaak.

De aanpak van een organisatiecoach: waar wil jouw onderneming naartoe?

Als organisatiecoach met ervaring in tal van sectoren helpt Ingrid Larik van Flexvia en haar netwerk van experts ook jouw onderneming duurzaam te groeien. “De belangrijkste eerste stap is luisteren,” vertelt Ingrid. “Ik kom binnen met een hele toolbox, met kennis en met cases van andere bedrijven, maar de essentie is uiteraard de vraag wat jullie nodig hebben.” Door te luisteren, leert een organisatiecoach wat de visie of strategie van je bedrijf is. Als die niet duidelijk is, helpt een coach als Ingrid eerst die visie af te lijnen. Als coach wil ze er ook voor zorgen dat je toekomstvisie over je bedrijf in lijn ligt met de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. “De vraag is: hoe kun je groeien als bedrijf met een zo klein mogelijke negatieve impact op mens en milieu? En hoe kan je waarde toevoegen, maatschappelijk en/of ecologisch?”

Transitiefase: knelpunten aanpakken

“Als die toekomstvisie duidelijk is, komen ongetwijfeld een volgend type van knelpunten of uitdagingen naar boven,” vult Ingrid aan. Zulke dingen pak je aan in de transitiefase. Klassiek vraagt zo’n transitie

  1. stevig project management (de zaken voor elkaar krijgen, subprojecten binnen het grotere geheel) maar ook
  2. change management (Hoe ga je de veranderingen aan met de teams, de medewerkers? Hoe communiceer je daar het beste over? Hoe zorg je voor draagvlak en betrokkenheid?).
  3. en wat vaak ‘vergeten’ wordt of naar achter geschoven wordt: het ontwikkelingstraject dat in parallel ontworpen moet worden. Bepaalde zaken durven loslaten, en nieuwe competenties en vaardigheden aanleren.

Als dit je boven het hoofd groeit of je weet niet hoe bepaalde aspecten aan te pakken, dan kan een organisatiecoach inschakelen een hele hulp zijn. In haar organisatiecoaching werkt Ingrid dus zowel op systemen als structuren, processen als de ontwikkeling van medewerkers en teams en helpt ze je in eerste instantie duidelijkheid scheppen over wat je kunt doen in een veranderingstraject. Als je echte verandering wil doorvoeren, zal je een aantal dingen moeten durven loslaten. Op andere zaken kan je of moet je dan weer voortbouwen. En mogelijk zal je ook moeten inzetten op het ontwikkelen van nieuwe processen of zelfs diensten en producten en zal je allicht je intern anders gaan organiseren.

Een participatief proces, gestoeld op mediation en leiderschap

“Knelpunten en uitdagingen help ik aanpakken aan de hand van verschillende dialoog- en werkvormen. Organisatiecoaching houdt meer in dan puur coachen alleen. Het is een traject waarbinnen ook leiderschapscoaching thuishoort, maar evengoed kennisoverdracht via interactieve workshops, het faciliteren van klankbordgroepen en Open Spaces bijvoorbeeld. Dat is een vorm van mediation in de brede zin waarbij je de belangen en de behoeften van de verschillende direct betrokken partijen en andere stakeholders in kaart brengt. Idealiter is het dus een participatief proces, waarbij de kwaliteit van het leiderschap heel belangrijk is. Je hebt immers een kernteam nodig dat met een goede story de uitdagingen benoemt, een visie ontwikkelt en de mensen in het verhaal doet geloven. Daar kan je dan dialoogtafels en focusgroepen voor inzetten, of bijvoorbeeld een world café. Het is pas tijdens het proces dat je kan ervaren of de waardeketen anders in elkaar zit en/of het businessmodel aangepast moet worden. Dat is niet op voorhand te voorzien.”

De kracht van het netwerk en het team

Als organisatiecoach kiest Ingrid voor een concrete, hands-on aanpak. “Ik wil goed luisteren en de juiste mensen uit het hele ecosysteem er van de meet af aan bij vertrekken. Ik durf aan de boom schudden en de bedrijfsleider uitdagen,” vertelt ze. Bovendien kun je via Ingrid steeds rekenen op een uitgebreid netwerk van experts die je in verschillende fases en met verschillende tools kunnen bijstaan, of het nu gaat om duurzaam werken, persoonlijke ontwikkeling of het in kaart brengen van visie en processen.

Flexibele aanpak, ook voor kmo’s

Het is net die hands-on aanpak die de organisatiecoaching van Flexvia zo geschikt maakt voor kmo’s. “Je moet je altijd aanpassen aan wat een kmo net nodig heeft op dat moment. Het vizier staat op nu, maar ook op de toekomst. We gaan aan de slag door alles te visualiseren en werken aan de hand van praktische werkvormen. We analyseren bijvoorbeeld hoe meetings verlopen en hoe een bedrijf tot besluiten komt. Je krijgt dus een instrument waarmee je korter op de bal speelt. Je ziet ook resultaten: mensen maken hun behoeften beter duidelijk. Je oefent een paar keer met de werkvorm, en mensen leren het zelf doen. Dat is mijn focus.”

“Tegelijk werk ik telkens flexibel en op maat. Ook in een kmo is plaats voor een stuurgroep, maar de business moet blijven draaien. Daarom werk ik stap voor stap, op een wendbare manier. Ik begin met een model of een grote visie, maar laat ruimte voor evaluatiemomenten. Zo zijn er adempauzes, die het behapbaar maken voor kmo’s. Het is bovendien belangrijk om in je organisatie successen te boeken. Probeer dus altijd parallel iets in ontwikkeling te hebben, maar let op niet te veel projecten tegelijk op te starten. Kijk wat prioritair is en probeer iets uit. Zo speel je kort op de bal.”

In welke richting wil jij je onderneming laten groeien? Heb je nood aan een ervaren coach die je helpt door de bomen weer het bos te zien? Contacteer Ingrid Larik van Flexvia en ontdek hoe jouw zaak kan bloeien! Stel je vraag meteen via het formulier hieronder!

Lees ook

Meer weten?

Contactinformatie

Ook interessant

Interessante bedrijven

  • Wise Holding - Otherways

  • Horecaforces