Conflictbemiddeling

Spanningen op de werkvloer? Tijd voor conflictbemiddeling!

Partner

Wanneer mensen samenleven en samenwerken, ontstaan er vroeg of laat spanningen en conflicten. Wanneer de spanning te groot wordt of wanneer je zelf betrokken bent, is het verstandig om een gespecialiseerd bemiddelaar of mediator in te schakelen. Die helpt de dialoog herstellen en tot een gedragen oplossing te komen. Op die manier biedt een conflict groeikansen voor een bedrijf.

Ingrid Larik van Flexvia is familiaal en sociaal bemiddelaar. Als bemiddelaar in professionele situaties werkt ze met een breed spectrum aan mensen en ondernemingen die zich geconfronteerd zien met conflicten: zelfstandige artsen in een groepspraktijk, leidinggevenden en werknemers, familiebedrijven (waarbij vaak meer zaken spelen dan puur de business) of meerdere teams die onderlinge spanningen ervaren. “Wanneer in zulke gevallen een conflict ontstaat, heb je een derde nodig om de lont uit het vuur te halen. Mensen vinden me dan onder meer via de verenigingen Uw bemiddelaar of Bemiddeling vzw. Als mediator ben ik een meervoudige facilitator die tussen de partijen staat en luistert naar de belangen en de behoeften van elke partij. Ik onderzoek hoe de dialoog hersteld kan worden en wat er anders kan in de toekomst.” Een conflict is namelijk steeds een kans om te groeien als persoon en als bedrijf.

Klassieke conflicten in bedrijven

Een herstructurering brengt vaak spanningen met zich mee. Mensen gaan weg, teams worden herschikt, de groepsdynamiek verandert, een groep krijgt een andere leidinggevende … “Mensen zetten hun hakken in het zand en dat is een bron van conflicten.” Maar ook wanneer de verandering wel als iets positiefs wordt ervaren of wanneer het bedrijf in een positieve flow zit, kunnen er conflicten ontstaan. “Een te snelle opeenvolging van veranderingen en projecten leidt ertoe dat het personeel niet langer alles kan verwerken. De ene situatie is nog niet verwerkt en er is alweer iets nieuws.” Ook een te hoge werkdruk of te weinig personeel kunnen de nodige spanningen veroorzaken. “Project management, change management en opleiding moeten altijd met elkaar gepaard gaan,” vertelt Ingrid. Het is net daar waar het schoentje vaak lijkt te wringen.

Gebrek aan dialoog

Aan de basis van heel wat conflicten in bedrijven ligt het feit dat er in de organisatie in kwestie geen feedback- en dialoogcultuur is. Frustraties en irritaties lopen daardoor al snel hoog op. “Dialoog is niet gewoon praten, maar luisteren naar elkaar en trachten te begrijpen waarom iets belangrijk is voor iemand. Te kennen geven dat je begrijpt waarom iets belangrijk is voor iemand, is al een grote stap. Het zijn vaardigheden die we mogen verwachten van mensen die in staat zijn tot verbindende of geweldloze communicatie.”

Dialoog is dé manier om conflicten te vermijden. Het begint bij de vinger aan de pols te houden. “Stem regelmatig eens af met je teams en met de individuele werknemers. Pols naar hoe alles loopt, welke uitdagingen en problemen zij zien … en luister heel goed.”

Gebrekkige leiding

Vaak is een zwakke leider de kern van het probleem. “Een zwakke leidinggevende durft het gesprek niet aan te gaan of maant zijn of haar werknemers aan om hun geschil zelf op te lossen. Terwijl je toch mag verwachten dat leidinggevenden conflicten mee aanpakken. Ook wanneer leidinggevenden niet duidelijk communiceren over de concrete doelstellingen van hun bedrijf, geeft dat aanleiding tot spanningen. Maar het is ook niet altijd de schuld van de leider persoonlijk: soms heeft hij of zij gewoon niet de juiste bagage om met conflicten om te gaan.”

Conflictcoaching

Daar wil Ingrid een mouw aan passen als conflictcoach. In die rol bemiddelt ze niet, maar coacht ze individuen en teams en leert ze hen de vaardigheden om met conflicten om te gaan. Als coach vertrekt ze steeds vanuit de specifieke situatie in het bedrijf en zet ze inzichten om in de praktijk in de concrete bedrijfscontext.

Mediëren bij de opstart van je zaak

Een conflictbemiddelaar is ook bijzonder waardevol om je te begeleiden bij de opstart van een zaak of groepspraktijk. De mediator houdt rekening met de belangen van elke partij en helpt jullie de juiste vragen te stellen voor jullie met elkaar in zee gaan. “In groepspraktijken gebeurt het soms dat partijen uit elkaar groeien vanuit een verschil in visie. Dan kunnen beide partijen een doorstart in een andere richting maken.”

Conflictbemiddeling op het werk. Een praktische gids voor managers en hr-professionals

Om leidinggevenden en hr-managers beter te wapenen voor conflicten, schreef Ingrid Larik samen met Sandra Peeters het boek Conflictbemiddeling op het werk. Een praktische gids voor managers en hr-professionals” (heruitgegeven bij Die Keure in 2015). “Het doel is om leidinggevend en hr-professionals te laten zien wat er bij conflictbeheer komt kijken en wat ze zelf kunnen doen.

Tips om conflicten te voorkomen

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom geeft Ingrid je tot slot nog enkele tips mee om conflicten te voorkomen.

  • Eerst en vooral: heb een antenne om spanningen te detecteren, of schakel een collega in om tijdelijk signalen op te pikken.
  • Zorg dat je een afgelijnd proces hebt om conflicten aan te pakken en implementeer het in je communicatie- en feedbackcultuur.
  • Zorg ervoor dat je vertrouwd bent met de basis van verbindende communicatie hebt.
  • Heb een open ingesteldheid
  • Ga aan de slag met een conflict: je kunt het niet controleren.
  • Zie een conflict als een kans om te groeien als individu, team en onderneming
  • Durf op zoek te gaan naar de grondoorzaken van een conflict, zonder te oordelen of te beschuldigen.
  • Kies het juiste moment om een conflict aan te pakken.

Groeien met je bedrijf doe je door een sterke dialoog op te zetten. Nood aan iemand die je op de juiste weg zet? Ingrid Larik van Flexvia heeft dé expertise in huis. Neem contact op voor meer informatie of stel je vraag via het formulier hieronder.

Meer weten?

Contactinformatie

Ook interessant

Interessante bedrijven