Vastgoedstyling: het resultaat van een andere manier van denken

Bedrijfsbeheer

Ik vind het tijd om eens door een andere bril naar vastgoedmarketing als discipline te kijken. Er valt op dit vlak voor de vastgoedsector nog veel te winnen. Vastgoed is een complex product dat zich anders gedraagt dan consumentenproducten.Grote belangen en het emotionele aspect kruisen elkaar.

Mijn persoonlijke drijfveer ligt in het bewijzen dat vastgoedstyling als marketinginstrument óók in vastgoedorganisaties kan bijdragen tot het verbeteren van de resultaten en het verlagen van het risico, op voorwaarde dat het geïntegreerd wordt in de organisatiecultuur. 

In de vastgoedsector fungeert de term marketing als verzamelnaam voor alles wat met verkoop en communicatie te maken heeft. Ten onrechte, want marketing is eerder een ‘visie’. En in die visie ligt de nadruk op activiteiten die plaatsvinden vóór verkoop. Het is geen kwestie van een marketingcommunicatie-inspanning en het vervolgens op twee cijfers na de komma meten van de verkoopresultaten. Het gaat eerder over de vraag: hoe komen we tot een goed product dat aansluit bij de behoeften van de koper? In de meeste vastgoedorganisaties speelt marketing in die zin geen of slechts een ondergeschikte rol.

Vastgoedorganisaties geloven té zeer dat ze commodities – dit zijn standaardproducten zonder enige emotionele waarde - verkopen. Een vierkante meter wonen is echter geen commodity. Aan een vastgoedproject kunnen wel degelijk specifieke kwaliteiten toegevoegd worden waarmee een concurrentievoordeel, een klantvoordeel en een goede naam kan opgebouwd worden. Vastgoedstyling heeft bewezen een probaat marketinginstrument te zijn. Met vastgoedstyling kan beleving van een vastgoedproject gegenereerd worden. Idealiter nog vóór de woning op de markt komt, denkt het concept vastgoedstyling vanuit de behoeften van de koper en hoe het daarin kan voorzien. Daardoor draagt het bij tot een soepeler en sneller verkoopproces. Doordat vastgoedstyling aan het begin van het verkoopproces het eindproduct voor ogen heeft, zal de eindstreep sneller bereikt worden. 

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?