Veranderen is emotie!

Bedrijfsbeheer

Zelfs in organisaties waar het rationele zegeviert, resulteert richting geven aan anderen en hen overtuigen van je visie in een veranderaanpak die altijd gepaard gaat met emotie. De juiste groepsaanpak bepalen en een professioneel veranderbeleid voeren helpt. Vergroot je kans op slagen alvast door de volgende 5 tips.

1. Weerstand is goed

Mensen zijn niet bang voor verandering op zich. Ze willen vooral graag te allen tijde een invloed kunnen uitoefenen op hun eigen situatie. Weerstand tegen verandering is daarom even menselijk als de nood aan verandering. Ook de beste oplossingen ontstaan pas wanneer ze op wat verzet kunnen rekenen. Weerstand is dus goed, doe er iets mee.

2. Communiceer empathisch

Een deel van het antwoord op weerstand is goede communicatie. Voldoende oog hebben voor de fase waarin de anderen zich bevinden, er niet van uitgaan dat zij in het verwerkingsproces op dezelfde plek staan als jij is daarbij primordiaal. Je moet mensen behalve rationeel ook emotioneel overtuigen en ervoor zorgen dat ze niet afhaken door het niet begrijpen van de essentie.

3. Durf te dialogeren

Communicatie is één ding, maar brengt je nog geen draagvlak. De uiteindelijke doelstelling is dat iedere medewerker zegt “Ja, ik doe mee” en dat ook echt doet, met een comfortabel gevoel. Stel jezelf kwetsbaar op. Verplaats je in het standpunt van de anderen in plaats van je af te vragen: hoe zou ik reageren mocht ik in hun plaats zijn en ga dan echt in dialoog. Zoek hiervoor de gepaste spreekbuizen of fora in je organisatie.

4. Vermijd de ‘praatfabriek’

Binnen communicatieplatformen is de ruimte voor emotie eindig en heeft één doelstelling: alle neuzen in dezelfde richting krijgen, mensen over hun weerstand heen helpen. Durf daarom ook je veranderaanpak te wijzigen wanneer blijkt dat de gebruikte middelen enkel nog praatbarakken zijn.

5. Meer kennis, minder weerstand

Tijd voor actie? Geef mensen nu de middelen, de kennis, de vaardigheden om de verandering waar te kunnen maken. Vorming nodig? Klassikale opleiding kan, maar denk ook aan andere vormen zoals begeleiding op de vloer, coaching, zelfstudie over bepaalde onderwerpen.

Weerstand bij verandering is emotionele energie waarmee je aan de slag kan mits deze goed gekanaliseerd wordt. Horen, zien en vooral niet zwijgen!

Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?