Wat zijn de regels voor werken in gezinsverband?

Bedrijfsbeheer

In het kader van de internationale dag van het gezin, geeft Acerta een overzicht van de regels voor werken in gezinsverband.

Echtgenote

U kan hem/haar aangeven als:

Kind

Enerzijds moet u uw kind aangeven binnen een bepaald juridisch kader. Anderzijds moet u aandachtig zijn voor het begrip kinderarbeid. U kan enkel minderjarigen vanaf 15 jaar die al 2 jaar in het secundair onderwijs zitten, aanwerven als loontrekkende werknemers. Studeert uw kind nog, dan kan u hem aan nemen als jobstudent. Zo vermindert u niet alleen de loonkosten op uw beroepsactiviteit, maar geniet uw kind ook van minder hoge loonlasten en dus een hoger nettosalaris. Vergeet dan zeker geen Dimona in te dienen en een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen voor uw kind aan de slag gaat.

Familielid

Vrijwilligerswerk wordt streng gereglementeerd en mag geen lucratief doel hebben. Het wordt dus nooit aanvaard voor commerciële vennootschappen (type bvba, nv, zelfstandige...), maar enkel voor organisaties zonder winstoogmerk, zoals een vzw. Daarnaast mogen vrijwilligers geen enkele vorm van loon ontvangen, hoogstens een forfaitaire vergoeding van maximaal 33,36 euro per dag. De vrijwilliger en de organisatie moeten ook aan een aantal andere verplichtingen voldoen zoals een inschrijving bij een wetsverzekering, het afsluiten van een overeenkomst voor vrijwilligerswerk...

 


Stel een vraag
aan een specialist

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten?