Flexvia

Bedrijfsbeheer

Dialoog is de sleutel tot succesvol samenwerken

Ingrid Larik van Flexvia is ervan overtuigd dat samenwerken in je organisatie de sleutel tot succes is. Het stelt mensen en bedrijven in staat sterker te staan in uitdagende tijden en echt het verschil te maken. Een goede samenwerking tussen mensen en teams begint bij een kwalitatieve dialoog. Flexvia zorgt ervoor dat in jouw bedrijf op elk niveau en volgens de doelstelling  de gepaste dialoog kan  gevoerd wordt.  Ingrid Larik kan daarbij putten uit een gevarieerde toolbox.

Diensten

 • Beter samenwerken in organisaties

  Beter samenwerken in organisaties

 • Conflictbemiddeling en -coaching

  Conflictbemiddeling en -coaching

 • Groepspraktijken, van opstart naar doorstart

  Groepspraktijken, van opstart naar doorstart

 • PurpleRoot Leiderschap

  PurpleRoot Leiderschap

 • 2BeFutureFit als organisatie

  2BeFutureFit als organisatie

 • Genetwerkte organisatie in ecosystemen

  Genetwerkte organisatie in ecosystemen

Beter samenwerken in je organisatie

Ingrid Larik geeft bedrijven advies op het vlak van organisatiedesign, personeel- en organisatiebeleid en samenwerking. Gevraagd om in één zin uit te leggen wat ze doet, antwoordt ze kordaat: “Ik kijk naar de kwaliteit van de samenwerking in je organisatie, en die begint bij een kwalitatieve dialoog. ‘Dialoog’ gaat in dit geval van een-op-eengesprekken tot hoe je als zaakvoerder met heel je team communiceert. Ik kijk wat er leeft in je organisatie. Is de visie gekend ?  Worden waarden daadwerkelijk beleefd? Kan alles gezegd worden? Hoe transparant ben je? Hoe ga je om met spanningen en  pijnpunten?”

Het doel is te komen tot open communicatie en beslissingen waar heel het bedrijf achterstaat. Samen werken we aan een feedbackcultuur en werken we een communicatieplan uit, zodat je op het juiste moment en de juiste manier je doelgroepen aanspreekt en betrekt. Zo ga je van informatie tot waardevolle co-creatie. Organisaties zijn conversaties.

Conflictbemiddeling en -coaching

Wanneer mensen samenleven en samenwerken, ontstaan er vroeg of laat spanningen en conflicten. Wanneer de spanning te groot wordt of wanneer je zelf betrokken bent, is het verstandig een derde, externe partij in te schakelen: een gespecialiseerd bemiddelaar of mediator. Een mediator herstelt de dialoog tussen partijen om samen tot een gedragen oplossing te komen. Dat biedt op zijn beurt groeikansen.

Ingrid volgde  erkende opleidingen tot  familiaal en sociaal bemiddelaar.  Als coach focust ze zich ook om het kunnen omgaan of hanteren van conflicten zodat je als bedrijfsleider of leidingveende er zelf mee aan de slag kan.  Inspiratie kan je vinden in het boek dat ze samen  met Sandra Peeters schreef Conflictbemiddeling op het werk. Een praktische gids voor managers en HR-professionals” (heruitgegeven bij Die Keure in 2015).

Wie is Ingrid Larik?

Als consultant met een juridische achtergrond leerde Ingrid 25 jaar lang heel wat bedrijven kennen. Ze realiseerde zich dat samenwerken, kennis delen en ecosystemen opzetten met gelijkgezinden de sleutels vormen tot succes en dat dialoog, in welke vorm ook, de rode draad is.  Daarom koos ze meer en meer voor rollen waarin ze belangen van verschillende partijen en stakeholders leerde verzoenen.  In een opstart- , groei- of afscheidsscenario, daarbij een  toekomstgerichte samenwerking voor ogen waarbij een win-win voor alle partijen het uitgangspunt is.  Stilstaan is achteruit gaan.  Om zich verder te bekwamen volgde ze opleidingen tot coach, bemiddelaar (sociaal, familiaal) en organisatieadviseur. In 2011 richtte ze haar eenvrouwszaak op, waarmee ze continu samenwerkt met andere ondernemers en kmo’s.  

Begeleiding groepspraktijken

Wil je als ondernemer of vrije beroeper samenwerken met collega’s? Of wil je gewaardeerde medewerkers laten instappen als partner ?  Heb je een groeistrategie voor ogen en niet iedereen wil mee ? Flexvia begeleidt de samenwerking tussen medici, juristen, architecten … in groepspraktijken of associaties. Je kunt rekenen op begeleiding tijdens het hele proces: van de eerste plannen tot begeleiding eens het samenwerkingsverband is opgestart. Ook een scheidingsscenario begeleiden behoort tot de mogelijkheden.

Leiderschapscoaching

Flexvia wil jou of je directieteam helpen groeien als leider. Het vertrekpunt is het zelfbewustzijn ( wie ben je als mens en ondernemer?)  dat gekoppeld wordt aan toekomstbewustzijn (in welke mate blijft jouw bedrijf relevant én duurzaam?)  Van daaruit zet Ingrid je op weg om een transformationeel leider te zijn, die de spilfiguur is tussen personeel en stakeholders. Leiderschapscoaching is vaak de eerste en belangrijkste stap in een veranderingstraject.

2BeFutureFit als organisatie

2BeFutureFit is niet alleen de naam van de  start-up (maatschap) opgericht door Anne Billen en Ingrid Larik. Het staat ook voor een visie en aanpak. Het doel is je bedrijf toekomstbewust en ‘Future Fit’ te maken. Je anders organiseren is vaak nodig (structuren en  organisatiedesign): meer purpose en people-driven, duurzaam en regeneratief. Een regeneratieve business herbruikt niet alleen wat er is, maar kijkt ook wat er nog bijgedragen of toegevoegd kan worden,  maatschappelijke e n/of ecologisch.

Genetwerkte organisatie in een ecosysteem

Als organisatie - of je nu al helemaal Future Fit bent of niet - functioneer je vandaag al in een ecosysteem: met je leveranciers, je klanten … Wat als je nog ingrijpender gaat samenwerken met anderen?  Om bijvoorbeeld kennis en informatie te delen? Complexe uitdagingen samen op te pakken? Of om samen nieuwe producten of diensten te ontwikkelen? Flexvia helpt je bij het opzetten van allianties en samenwerkingsverbanden.

Wat betekent Flexvia?

De naam Flexvia zit vol betekenis. ‘Flex’ verwijst naar ‘flexibiliteit’, de mogelijkheid zich aan te passen aan de omstandigheden. In de naam zit ook ‘lex’, Latijn voor ‘wet’ – een knipoog naar de juridische achtergrond van Ingrid. ‘Via’ is de weg en het middel: Ingrid faciliteert, adviseert en begeleidt. ‘Flexvia’ als geheel klinkt krachtig vrouwelijk, iets wat Ingrid zelf ook uitstraalt. Het blauw in het logo verwijst naar de bovenstroom: alles wat met doelstellingen en strategie te maken heeft. Het groen staat dan weer voor de onderstroom, ofwel het bewustzijn en het groeien en ontwikkelen van mensen.

www.ingridlarik.be

Meer weten?

Contactinformatie

Kies een locatie voor meer informatie

 • Flexvia

Onze experten

Uitgelicht

Bekijk de socials