“Aanwerven zonder zorgen”Securex informeert ondernemers over gunstige aanwervingsmogelijkheden

Sinds 1 januari kunnen ondernemers voordeliger nieuwe medewerkers aanwerven. Sommigen hebben intussen dan ook al van de aanwervingskorting gebruik gemaakt. Nochtans blijkt uit onderzoek bij 500 bedrijfsleiders dat amper 13% van de ondervraagden de nieuwe maatregel echt kent. “Veel te weinig,” vindt Hugo Dhaeyer, director Ecosystem Small & Midsize Markets bij Securex. “Wij willen ondernemers hierover correct informeren, want de nieuwe wetgeving biedt te veel interessante kansen om links te laten liggen.”

Sinds 1 januari kunnen ondernemers voordeliger nieuwe medewerkers aanwerven. Sommigen hebben intussen dan ook al van de aanwervingskorting gebruik gemaakt. Nochtans blijkt uit onderzoek bij 500 bedrijfsleiders dat amper 13% van de ondervraagden de nieuwe maatregel echt kent. “Veel te weinig,” vindt Hugo Dhaeyer, director Ecosystem Small & Midsize Markets bij Securex. “Wij willen ondernemers hierover correct informeren, want de nieuwe wetgeving biedt te veel interessante kansen om links te laten liggen.”

De nieuwe maatregel bepaalt dat voor de eerste aangeworven werknemer geen patronale basisbijdragen meer verschuldigd zijn. En dit voor onbepaalde duur. Maar ook voor de 2de tot en met de 6de aanwerving bestaat een fikse RSZ-korting, tot 13 kwartalen lang.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat 22 % van de respondenten dit jaar al nieuwe medewerkers in dienst heeft genomen. Bij de overgrote meerderheid gaat het om 1 (66%) of 2 (21%) werknemers. In 37% van de gevallen speelde de korting mee in de aanwervingsbeslissing.

“Dit toont aan dat de maatregelen effectief zijn en dat ze doen waarvoor ze bedoeld zijn,” zegt Hugo Dhaeyer. “De nieuwe wetgeving geeft groeiende bedrijven net die impuls die noodzakelijk is om de budgetbeslissing te nemen om iemand extra aan te werven. De korting is voor de werkgevers voldoende groot om een beslissende invloed te hebben. We zien bovendien dat 37% van de ondervraagde bedrijven deze maatregel meenemen in hun budgetten voor 2017 en 39% zelfs in de budgetten van 2018.”