Advocatenkantoor Ponet & De Vleeschauwer. Gespecialiseerd advies bij vragen en geschillen rond transport, haven en diamant

Advocatenkantoor Ponet & De Vleeschauwer werkt reeds meer dan drie decennia gespecialiseerd rond transport (alle modi) en havenactiviteiten in de meest brede zin en is ook expert in de niche van de diamantverzekering. De advocaten van Ponet & De Vleeschauwer begeleiden u tevens bij het opstellen van (internationale) contracten. Het kantoor is bemiddelaar in commerciële geschillen én zetelt regelmatig als arbiter. “We vinden het belangrijk om onze materie begrijpelijk te ‘vertalen’ naar onze cliënten en geven op verzoek bij bedrijven ook (kleine) voordrachten, b.v. rond belangrijke of nieuwe Europese richtlijnen”, stelt advocaat Eddy Willems.

Als vervoerder neemt u bij schadegevallen met Ponet & De Vleeschauwer onafhankelijke, ervaren experten onder de arm die zich dagdagelijks buigen over de meest uiteenlopende dossiers rond transportverzekering.

Eddy Willems: “Transport, welke modus ook, is vaak geregeld met internationale verdragen en de wetgeving errond wordt regelmatig aangepast. Het spreekt vanzelf dat alle regelgeving en alle verdragen door ons op de voet gevolgd worden en voor internationale dossiers werken we samen met onze vaste, buitenlandse correspondenten. We zijn ook steeds zelf persoonlijk aanwezig op expertises.”

Minnelijke regeling

Met het gegeven in het achterhoofd dat de aansprakelijkheid in het transport beperkt wordt tot een bepaald plafond én dat de rechtsplegingsvergoedingen en griffiekosten hoog kunnen oplopen, streven de advocaten van Ponet & De Vleeschauwer er in de eerste plaats naar een bevredigende minnelijke regeling uit te werken.

Eddy Willems: “Tijd- en geldrovende geschillen voor de rechtbank trachten we zoveel mogelijk te vermijden. We zijn dan ook ervaren als professioneel bemiddelaar en ons kantoor wordt ook regelmatig aangesproken om arbitrages voor te zitten.”

Advies en voordrachten

Eddy Willems stelt vast dat de wetgeving vandaag zeer complex is en snel afgekondigd wordt, vaak met een of meerdere ministeriële en/of koninklijke besluiten ter aanvulling.

Eddy Willems: “Vragen rond veranderingen of vernieuwingen in de nationale wetgeving en/of rond ingewikkelde of nieuwe Europese richtlijnen beantwoorden we graag in een heldere, duidelijke taal en/of we zijn ook steeds bereid deze persoonlijk voor u (en uw medewerkers) toe te lichten tijdens een kleine voordracht.” (NV)