Agentschap Innoveren & Ondernemen helpt je op weg:Ondernemen met financieringsmix

Ondernemen is ook financieren. Niet evident voor wie als starter een innovatief project wil opzetten. Of voor wie zijn onderneming doorheen een nieuwe groeifase wil halen. De zoektocht naar financieringsmiddelen is vaak ontmoedigend. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) wil samen met enkele partners de Vlaamse ondernemers daarbij helpen. Met doelgerichte informatie, ondersteunende financieringsmechanismen en subsidies. Het komt erop aan voor de geïnteresseerde bedrijfsleiders de optimale mix te vinden.

Begin dit jaar fuseerden het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het publiek agentschap werkt voor rekening van de Vlaamse overheid en wil zich in dit opzicht opwerken tot hét aanspreekpunt binnen de overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen.

“Wij zetten twee doelstellingen voorop,” zegt Bart Candaele, afdelingshoofd Ondernemerschapsstimulering. “De dienstverlening die we samen met onze partners opzetten is er in eerste instantie op gericht om ondernemers wegwijs te maken doorheen de vaak onoverzichtelijke uitdagingen waar ze als bedrijf voor staan. Het is allemaal niet evident. Het komt er vandaag op aan dat ze de drempel van ons agentschap durven oversteken en ons ruim informatiepakket en de coaching- en begeleidingsprogramma’s gebruiken om zich te positioneren.”

 

Finmix

In het aanbod van Vlaio steekt ondermeer Finmix, een project dat ondernemingsplannen screent op de financiële leefbaarheid ervan. Zowel starters als groeiers die nood hebben aan een mix van financiering (bank, risicokapitaal, subsidies...) kunnen een breed panel aan experten hun plannen voorleggen en laten aftoetsen op de leefbaarheid ervan. Ze krijgen daartoe de gelegenheid om tijdens een pitch van pakweg 20 minuten de financieringsbehoeften van hun businessplan te laten evalueren. Vertegenwoordigers van zowel banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, innovatiecentra en ondernemersorganisaties beoordelen het project in kwestie en adviseren vervolgens ook over de meest aangewezen financiering.

Vlaio beschikt daarnaast over een doeltreffende databank waarin alle mogelijke subsidies, fiscale voordelen en financieringen van provincies, Vlaanderen, de federale overheid en Europa opgeslagen liggen. De online tool is heel efficiënt en biedt een ruim overzicht (www.subsidiedatabank.be).

 

Spil

“Dienstverlening is één. De concrete toegang tot de verschillende financieringsbronnen is twee,” zegt Bart Candaele

“Vlaio begeleidt ondernemers naar de mogelijkheden die zich aandienen. Ook onze partners Unizo (go4finance) en Voka (vb.begeleiding bij crowdfunding) helpen hen in hun zoektocht naar financiering. Het gaat daarbij om een optimale mix tussen de onderscheiden financieringsmechanismen en de mogelijke overheidssubsidies. Maatwerk op basis van het project van de ondernemer is onze doelstelling.” Vlaio gaat na welke overheidsinitiatieven voorhanden zijn om de toegang tot een bepaald financieringskanaal te vergemakkelijken. De levenscyclus van het bedrijf in kwestie is daarbij niet onbelangrijk. Startende ondernemingen zullen veelal op eigen kapitaal beroep moeten doen, groeiende ondernemingen kunnen makkelijker vreemd vermogen aanspreken. Innovatieve projecten zullen het meer van risicokapiaal moeten hebben.

Ook het overheidsinstrumentarium kan per levensfase van de onderneming ingedeeld worden. Zo is er de microStart van 500 tot 15.000 euro, de Startlening+ van PMV/Z, de impulskredieten van 5.000 tot 25.000 euro, de Winwinlening tot 200.000 euro enz. De financiering die de Vlaamse overheid garandeert kan perfect afgesteld worden op de financiering vanuit het privékanaal. Op die manier wordt de risicosituatie voor de privébank aanzienlijk beter.

Kmo's en zelfstandigen die er niettemin toch niet in slagen om een financiering los te krijgen kunnen een beroep doen op de Vlaamse kredietbemiddelaar. Die kan bemiddelen bij de bank of de financiële instelling om tot een oplossing te komen. De tussenkomst van de dienst is overigens gratis. (MB)