Alle technische controles van Atecon werden gedigitaliseerd

Atecon heeft zich als erkend keuringsorganisme snel gepositioneerd op de markt. De jonge start-up rond Roger Vanheukelom en Kristof Wellens heeft inmiddels al een indrukwekkende klantenportefeuille opgebouwd waar ook Engie Electrabel en Engie Cofely deel van uitmaken. Atecon werkt met name met een geavanceerd softwarepakket waardoor alle verslagen gedigitaliseerd worden. Geen papieren rompslomp dus bij de verslaggeving wanneer de inspecteurs van Atecon langs geweest zijn. De klanten weten dat te appreciëren.

Atecon is vooral gespecialiseerd in elektrische controles. Elektrische installaties maar ook gasinstallaties, arbeidsmiddelen, brandpreventiemateriaal e.d. dienen nu eenmaal conform te zijn met verscheidene wetgevingen en voorschriften. Om die conformiteit na te gaan moeten ondernemingen controles laten gebeuren door wettelijk erkende organismes of bevoegde personen met kennis terzake. De specialisten van Atecon staan overigens ook ter beschikking van privé-personen voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties.

De professionele aanpak van Atecon kan ook aangevraagd worden voor adviesverlening. Bij investeringen of aanpassingen van de installaties. Atecon levert daarnaast ook energieprestatiecertificaten af en doet tevens risico-analyses op installaties of arbeidsplaatsen. De specialisten van het bedrijf geven tevens opleidingscursussen bij ondernemingen om werknemers de officiële attesten BA4 en BA5 te geven.

De digitalisering van de reguliere controle-activiteiten maakt het finaal ook mogelijk dat Atecon de langetermijn opvolging ervan op zich neemt. De klanten moeten zich op die manier niet langer bekommeren om die wettelijke verplichtingen.