Belangrijke hervormingen in de sociale economie

Het decreet ‘Maatwerk bij collectieve inschakeling’ dat de Vlaamse Raad op 19 december 2014 goedkeurde, en waarbij de verschillende werkvormen in de sociale economie onder één noemer – het maatwerkbedrijf - samengebracht worden, is op 1 april jl. van kracht gegaan. Dit brengt veranderingen mee in de aard van de werknemers, de toeleiding, de subsidiëring, de budgetten, de plaatsen,… veranderingen, die de sector zorgen baren. Omdat de wetgeving nog niet volledig aangepast is, geldt een overgangsperiode van vier jaar.

“Maar de nieuwe naam, maatwerkbedrijf, dekt alvast de lading voor De Dageraad. Wij werken op maat van onze werknemers, maar zeker ook op maat van onze klanten”, stelt directeur Hans Van Reeth.

De Dageraad is actief in twee pijlers, nl. de productie van signalisatie met (verschillende technieken) en de levering van outsourcing activiteiten.

 

Hans Van Reeth: “Als zeefdrukkerij specialiseren we ons in een aantal nichemarkten. We werken voor immokantoren, petrochemische bedrijven, installatiebedrijven, bouwondernemingen. We zeefdrukken zowel op sticker- als op plaatmateriaal in kunststof of metaal. Deze materialen kappen we op de gewenste afmetingen en vorm.”

Graveren doet De Dageraad volledig computergestuurd, op kleinere, vlakke oppervlaktes (aluminium, pvc, plexi en inox). Veelal gaat het om platen met technische informatie of veiligheidsaanduidingen. Ook oplopende nummering is mogelijk.

Hans Van Reeth: “Daarnaast produceren we ook signalisatieborden door middel van kleefletters, een techniek die uitermate geschikt is voor beperkte oplages. Kleefletters kunnen ook aangebracht worden op gebogen oppervlaktes zoals tanks en buizen.”

Onder de tweede bedrijfspijler voeren de werknemers van De Dageraad periodieke of permanente arbeidsintensieve taken flexibel en betrouwbaar uit. Het gaat om taken als het verpakken van producten, monteren van onderdelen, naverwerken van drukwerk, selecteren, wegen, tellen, verzamelen,… van goederen of producten, monteren en vullen van productdisplays,…. Dit kan zowel in eigen atelier als bij de opdrachtgever zelf. (NV)