Blienberg Advocaten“Wij adviseren cliënten op een efficiënte en transparante manier”

Met 22 jaar balie-ervaring op zak heeft advocate Magda Lauwers afgelopen zomer haar eigen kantoor ‘Blienberg Advocaten’ opgericht. Samen met advocaten Karim Fawzi, Matthias Leys en Brandon Saeyvoet kan zij haar persoonlijke visie op de advocatuur nu ten volle tot uiting brengen. “Nog teveel mensen contacteren een advocaat pas wanneer het niet anders meer kan. Blienberg Advocaten wil uw eerste partner bij problemen zijn en niet uw laatste. Met een telefoontje of een kort advies per e-mail kunnen vaak al veel vragen opgelost worden en problemen achteraf vermeden worden, zonder dat we daar een ingewikkeld dossier van moeten maken”, stelt ze.

Blienberg Advocaten is gevestigd pal tegenover het gerechtsgebouw, in de wijk die vroeger gekend was als ‘Blienberg’, een benaming die in onbruik was geraakt en nu terug tot leven komt. Blienberg advocaten staat haar cliënteel met raad en daad bij in vele aspecten van het handels– en burgerlijk recht waaronder vennootschapsrecht, contractenrecht, huurrecht, overnames handelsfonds, problemen met uw architect of aannemer, problemen met uw personeel of werkgever. Zelf is Magda Lauwers gespecialiseerd in vennootschapsrecht, insolventiewetging en binnen deze laatste rechtstak leidt zij vaak ondernemingen in moeilijkheden door een WCO-procedure. Karim Fawzi heeft ook heel wat expertise opgebouwd in het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden en specialiseert zich in het echtscheidingsrecht en vreemdelingenrecht. Matthias Leys bijt zich dan weer volledig vast in het strafrecht en Brandon Saeyvoet legt zich als advocaat in opleiding toe op een zo breed mogelijke waaier aan rechtstakken.

Uw eerste partner

Magda Lauwers: “Wij staan zeer dicht bij onze cliënten en adviseren op een efficiënte en transparante manier. Onze cliënten mogen ook niet het gevoel krijgen dat we bij een eenvoudige vraag het hele dossier naar ons willen toetrekken. We staan als het ware permanent in verbinding met onze cliënten. Heeft u een vraag rond een contract dat u wil opstellen, over een brief die u ontvangen hebt van de BTW-administratie, van de RSZ, van een ontevreden klant,… of heeft u nood aan advies omdat u iemand wil ontslaan of wil aanwerven? Dan kan een telefoontje, een mail, een kort advies of een korte opzoeking vaak reeds volstaan. Een cliënt goed en degelijk adviseren kan ook op een minder formele manier.(NV)