Brexit: Deal or no-deal, expediteurs vervullen belangrijke rol

De Britse eerste minister Theresa May plant deze maand regeringsoverleg over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk een 'no-deal'-Brexit kan voorbereiden. De tekst moet geratificeerd raken vóór het vertrek uit de EU op 30 maart 2019. Een Brexit zonder akkoord is niet ondenkbeeldig… “De UK is een belangrijke handelspartner voor ons land. Onze sector zal hoe dan ook aanzienlijke gevolgen ondergaan”, stelt Olivier Schoenmaeckers, directeur van VEA, de Vereniging Expediteurs Antwerpen.

Gerenommeerde consultancybedrijven publiceren lijvige rapporten over de gevolgen van de Brexit, sectororganisaties starten Brexit-werkgroepen op, overheidsinstanties richten Brexit-helpdesks in, de douane werft 141 extra douaniers aan,…

Olivier Schoenmaeckers: “Op het terrein zelf gaan vele bedrijven er nog van uit dat het wel zo’n vaart niet zal lopen en dat de overgangsperiode (tot 31 december 2020) zal stand houden in de onderhandelingen. Het loont echter de moeite om u nu reeds Brexit–proof te maken.”

Expediteurs hebben een adviserende en uitvoerende rol 

De directeur stipt aan dat expediteurs en logistieke dienstverleners een belangrijke adviserende en uitvoerende rol kunnen vervullen. Bij eender welk Brexit-scenario, en niet alleen bij een harde Brexit, wordt u, wanneer u handel drijft met UK, immers plots geconfronteerd met nieuwe handelsbelemmeringen. 

Olivier Schoenmaeckers: “Ongeveer 9% van de totale export van België is bestemd voor de UK en bijna 5% van de totale import is afkomstig van UK. Naast de goederensector zal ook de dienstensector een grote impact ondervinden aangezien UK voor bijna 9% aan diensten (zowel inkomende als uitgaande) rekent op Belgische bedrijven.”

 

Brexit impactanalyse

VEA beveelt aan om een Brexit impactanalyse uit te voeren, zowel op uw eigen bedrijfsinterne werking als op de goederenstromen van uw klanten. U kan vertrekken van een handelsbetrekking met de UK op WTO niveau. Zo krijgt u inzicht in alle mogelijke tarifaire en non-tarifaire gevolgen. U kijkt best niet alleen naar een eerstelijnsverband tussen uw bedrijf met UK, maar ook naar de eventuele verbondenheid van onderliggende processen en stromen (productie – distributie – diensten). Ook op het niveau van onderaannemers, leveranciers,…  kunnen immers belangrijke verstoringen naar boven komen. 

Expediteurs, douanevertegenwoordigers en logistieke dienstverleners kunnen een grote toegevoegde waarde vormen voor verladers die weinig of niet vertrouwd zijn met handel met derde landen. Zij informeren en adviseren u omtrent de wijzigingen in allerhande reglementeringen die een impact hebben op het importeren en exporteren van goederen naar en van UK. Aan de hand hiervan kan u bekijken of u uw logistieke stromen moeten herinrichten. Logistieke dienstverleners nemen ook uitvoerende taken op zich: douaneformaliteiten, fiscale vertegenwoordiging, veterinaire-fytosanitaire certificaten, organiseren van transport- en logistiek gerelateerde diensten, bijstand in inspectie- controleprocessen, aanvragen van vergunningen,…

Olivier Schoenmaeckers: “Verladers die geen ervaring hebben met douaneformaliteiten en aanverwante kunnen best zo snel mogelijk een expediteur onder de arm nemen.”