“CASH360 beheert het contant geld van uw bedrijf”

Nogal wat bedrijven hebben vandaag geregeld nog flink wat cash in huis. Dit kan onaangename consequenties hebben. De criminaliteit is de laatste jaren duidelijk verschoven van bankovervallen naar raids op kleinere winkelzaken. Binnen het bedrijf is cashmanagement bovendien helemaal niet zo evident. De beveiligings- en bewakingsgroep G4S heeft in dit opzicht met CASH360 een geïntegreerde oplossing in huis die het geld bij de klant ter plaatse beveiligt en transparantie biedt vanaf het verkooppunt tot op de bankrekening van de klant.

“CASH360 is niet zomaar een machine of een geperfectioneerde kluis, maar een heel concept,” zegt sales manager Geert Van der Straeten. “Het gaat effectief om de automatisatie van de cashstroom binnen het bedrijf maar afhankelijk van de retailer zelf zijn er verscheidene variaties beschikbaar bij de invoering van het systeem. Je kunt als ondernemer zelf bepalen tot hoe ver je meegaat in het geheel.”

CASH360 is een volledige oplossing die de facto begint bij de inbreng van biljetten en/of munten in de kluis. Alle ingebrachte gelden worden meteen geteld en gecontroleerd op echtheid. De beveiligde database registreert alle transacties waardoor de klant altijd een zicht heeft op de cashstromen. Interne fraude is daardoor onmogelijk geworden. De klant moet niet zelf meer nagaan of de kassa klopt. De mensen van G4S komen het geld op geregelde tijdstippen ophalen. Het gaat dan naar de rekening van de klant.

“Het hele concept kan ook uitgebreid worden naar andere vormen van dienstverlening,” zegt Geert Van der Straeten. “CASH360 kan ook gehanteerd worden in handelszaken met meerdere verkooppunten en het proces van startkassa’s en kassa-afrekening optimaliseren. Zo kunnen de kassamedewerkers bijvoorbeeld aan het begin van hun shift een startkassa meekrijgen. Ze krijgen wisselgeld mee vanuit het systeem en op het einde van hun dagtaak storten ze hun kassa met contant geld af aan de automaat. Ons systeem beheert zo effectief het contant geld van het bedrijf.”

CASH360 garandeert de ondernemingen niet alleen meer veiligheid. Het gaat ook om efficiëntie, interne en externe controle en makkelijk beheer van de cashstroom.