David Huybrechts (BCTN) roept op tot multimodale partnerships

Alleen al met zijn drie Belgische inland terminals vervoert BCTN jaarlijks meer dan 140.000 containers over het water van en naar de Antwerpse en Rotterdamse havens. Vervoer per barge blijft sterk in de lift zitten. “Er is nog altijd meer dan voldoende capaciteit op de waterweg, maar willen we de Europese distributiecentra in onze achtertuin houden, dan dienen er partnerships gemaakt te worden met alle partijen in de keten”, stelt directeur David Huybrechts.

David Huybrechts, commercieel directeur van de BCTN-groep, blijft al een tijd op dezelfde nagel kloppen.
“Wij blijven geloven en verder bouwen aan multimodaal vervoer. Dat is en blijft de toekomst. Het vervoer over de weg raakt immers steeds meer in de knoop. Maar ook de barge- en terminaloperatoren staan vandaag voor een uitdaging: het oplossen van de congestie bij de aansluiting op het deep sea verkeer in de Zeehavens”, stelt hij.

Voor David Huybrechts blijft het bundelen van de volumes in de containerbinnenvaart de oplossing voor de opstoppingen in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Hij neemt dan ook met veel overtuiging deel aan het proefproject ‘minimum call size’, dat momenteel loopt. Maar er moeten voor hem wel betere afspraken gemaakt worden. 

“De service die wij onze klanten kunnen geven, is rechtstreeks gerelateerd aan de service die we zelf krijgen op de containerterminal in de zeehavens. Het kan toch niet zijn dat een container die vanuit Amerika naar Antwerpen komt, nog eens bij wijze van spreken evenveel tijd nodig heeft om van Antwerpen in het binnenland tot bij de eindklant te geraken?”

BCTN laakt vooral het feit dat de diepzeeterminals de gemaakte afspraken vaak niet nakomen en dat heeft een negatief cascade-effect op de rest van de supply chain.

Rondetafelgesprekken

Er vonden vanuit de Antwerpse haven reeds rondetafelgesprekken plaats rond dit thema, maar die zijn volgens de BCTN-directeur te high level, waarbij te veel over de hoofden heen wordt gesproken, terwijl de afspraken met de operationele mensen zouden moeten gemaakt worden.
BCTN wil nu zelf het initiatief nemen om een betere samenwerking met de volledige keten op het getouw te zetten. 

“De deep sea terminal, de rederij, de inland terminals en de verlader-ontvanger, we moeten als één team werken, opdat elke partij zijn werking kan optimaliseren. Is er een kink in de kabel, dan wil ik dat graag onmiddellijk weten zodat ook wij kunnen schakelen. Er kan daarnaast ook tijd bespaard worden door douane statussen proactief te communiceren, documenten en forecasten via EDI-berichten door te sturen…”
Van gedachten wisselen met David Huybrechts over dit onderwerp kan o.a. op Transport & Logistics Antwerp waar BCTN co-exposant is op het paviljoen van kmoinsider. 

BCTN, Binnenlands Container Terminal Netwerk, heeft een uitgekiend netwerk aan inland terminals in Geel, Meerhout, Beringen, Alblasserdam, Den Bosch, Nijmegen, Venray en Roermond. In 2020 opent BCTN een 9de terminal in Deventer. BCTN is de grootste binnenland terminal van de Benelux. De afdeling ‘Customer Service’ wed recent versterkt met meer dan 10 medewerkers.