De Haven van Brussel heeft de wind in de zeilen

Sinds het ontstaan van de haven 25 jaar geleden, is ze blijven groeien. Vandaag is ze een belangrijke speler die de logistieke behoeften inlost van grote en kleine bedrijven.

De haven is gelegen midden in de hoofdstad, op 5 uur varen van de Haven van Antwerpen en van de Noordzee. Ze plukt duidelijk de vruchten van die strategische ligging, gezien de trafieken al jaren blijven toenemen (zo nam de eigen trafiek met 8,8 % toe in 2017).

Een multimodale aanpak is noodzakelijk

We stellen vast dat de wegen steeds meer dichtslibben en dat vrachtwagens veel CO2 uitstoten. Dat is een reëel probleem voor de bevoorrading van de stad. “We willen bedrijven tonen dat er alternatieven mogelijk zijn. Transport over de waterweg heeft als unieke troef dat het de hoofdstad kan ontlasten, aangezien de waterweg nog veel meer trafieken aankan zonder dat er investeringen nodig zijn. Door de interactie tussen de verschillende transportmodi te verbeteren, kunnen we efficiëntere logistieke modellen creëren zonder afbreuk te doen aan ons engagement voor een milieuvriendelijker transport”, benadrukt ir. Alfons Moens, directeur-generaal van de Haven.

Een troef voor stadsdistributie

Tegelijk streeft de Haven van Brussel ernaar om gepalettiseerd transport per boot verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling om goederen zo dicht mogelijk bij hun eindbestemming te brengen en zo de kosten van de ‘last mile’ te beperken. Daarom werd er een eerste stedelijk overslagcentrum (SOC) gevestigd in Anderlecht, dat zijn nut al ruimschoots heeft bewezen. Ook is voorzien om een tweede SOC te creëren ter hoogte van het Vergotedok. Dit dok wordt vooral geëxploiteerd door bouwbedrijven en ligt niet veraf van een opslagcomplex dat gebaat zou zijn bij een nieuw SOC. Naast magazijnen biedt dit belangrijk stedelijk distributiecentrum van de Haven ook heel wat kantoren van verschillende oppervlakte die verhuurd worden.

Onze logistieke expertise tot uw dienst

De Haven van Brussel heeft als opdracht gekregen om op te treden als logistiek facilitator. In samenwerking met Brussel Mobiliteit wordt daarom gratis een logistiek deskundige ter beschikking gesteld van klanten en alle bedrijven die een graantje willen meepikken van het waterwegtransport. Voor meer informatie over de unieke mogelijkheden bij de Haven van Brussel, kunt u bij hem terecht op het adres lvandenbroeck@port.brussels.