De Haven van Brussel heeft de wind in de zeilen

Sinds het ontstaan van de gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel 25 jaar geleden, is de Haven almaar blijven groeien. Vandaag is ze een belangrijke speler die inspeelt op de logistieke behoeften grote en kleine bedrijven.

De Haven is gelegen midden in onze hoofdstad, op 5 uur varen van de haven van Antwerpen en de Noordzee. Ze plukt duidelijk de vruchten van die strategische ligging, gezien de trafieken al jaren blijven toenemen (de eigen trafiek is in 25 jaar tijd toegenomen met +49%).

Een multimodale aanpak is essentieel

We stellen vast dat de wegen steeds meer dichtslibben en dat vrachtwagens veel CO2 uitstoten. Dat is een reëel probleem voor de bevoorrading van de stad. “We willen bedrijven tonen dat alternatieven mogelijk zijn. Transport over de waterweg heeft als unieke troef dat het de hoofdstad kan ontlasten, aangezien de waterweg nog veel meer trafieken aankan zonder dat daarvoor investeringen nodig zijn. Door de interactie tussen de verschillende transportmodi te verbeteren, kunnen we efficiëntere logistieke modellen creëren die in de lijn liggen van ons engagement voor een milieuvriendelijker transport”, benadrukt ir. Alfons Moens, directeur-generaal van de Haven van Brussel.

Een troef voor stadsdistributie

Tegelijk streeft de Haven van Brussel ernaar om het transport van paletten per schip verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling om goederen zo dicht mogelijk bij hun eindbestemming te brengen en zo de kosten van de last mile logistics te beperken. Daarom werd er een eerste stedelijk overslagcentrum (SOC) gevestigd in Anderlecht, dat zijn nut al ruimschoots heeft bewezen. Ook werd er een tweede overslagcentrum aangelegd in het Vergotedok: dat wordt vooral geëxploiteerd door bouwbedrijven en ligt dichtbij het TIR Logistics Centre, een opslagcomplex dat vele mogelijkheden biedt voor samenwerking. In dit belangrijke distributiecentrum van de Haven worden naast magazijnen ook heel wat kantoren te huur aangeboden van uiteenlopende grootte.

Onze logistieke expertise tot uw dienst

De Haven van Brussel heeft onder meer als opdracht om op te treden als logistiek facilitator. Daarom stelt ze gratis logistiek deskundigen ter beschikking van haar klanten en van bedrijven die goederen transporteren van en naar Brussel, binnen een straal van 100 km rond de hoofdstad. De deskundigen analyseren de types goederen en de gebruikte transportmodi, en beoordelen vervolgens of het nuttig is om de waterweg te integreren in de logistieke keten. Indien dat het geval is, kan een multimodale aanpak zowel economische – als milieuvoordelen opleveren. Wenst u ook meer informatie over de unieke mogelijkheden bij de Haven van Brussel? Neem dan zeker contact met ons op via bdo@port.brussels.

Een performante containerterminal

De trimodale containerterminal van de Haven van Brussel, die in concessie gegeven werd aan het bedrijf Trimodal Terminal Brussels, is al sinds 2004 actief. Al van in het begin kent de terminal een indrukwekkende groei, met in 2018 een totale trafiek van bijna 37 000 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit). De terminal is ongetwijfeld belangrijk omwille van de verbinding met de Haven van Antwerpen, die op ongeveer 5 uur varen ligt van Brussel. De operatoren zijn steeds op zoek naar nieuwe partners om mee samen te werken. Zo werd er recent een contract ondertekend met brouwerij Lindemans en een pilootproject opgezet dat de nodige vruchten afgeworpen heeft. Voortaan zullen hun exportcontainers met bier voor de Aziatische en Amerikaanse markt dus ook per boot vervoerd worden van Brussel naar Antwerpen.

Werfgrond vervoerd over de waterweg

Net als in vele andere hoofdsteden, is de vastgoedsector in Brussel in volle bloei. De wijken rondom het kanaal worden dan ook erg gewaardeerd door ondernemers. Zij zien er immers een opportuniteit in om de kanaalzone nieuw leven in te blazen. Maar wie vastgoedproject zegt, zegt bouwwerven en dus ook… tonnen uitgegraven grond die moet worden afgevoerd en materialen die moeten worden aangevoerd. “We hebben een beheersplan ingevoerd voor de werven, om te kunnen anticiperen op de inkomende en uitgaande stromen die de werven genereren. Het is onze bedoeling om zo veel mogelijk stromen te laten verlopen over het water. Zo kunnen we efficiënte logistieke oplossingen vinden op alle vlakken. Er kan makkelijk geladen en gelost worden op de kaden nabij de werven en er is een rechtstreekse positieve impact op de mobiliteit. Door beroep te doen op de waterweg, kunnen immers tientallen vrachtwagens uit de hoofdstad gehouden worden, waar de wegen almaar meer dichtslibben”, herhaalt ir. Alfons Moens, directeur-generaal van de Haven van Brussel. 

Stedelijke integratie: een noodzaak

Een binnenhaven die gevestigd is middenin de hoofdstad, moet rekening houden met de stedelijke omgeving waarbinnen ze evolueert. Daarom worden er tal van projecten opgezet om om te gaan met de uitdagingen van de havenontwikkeling in de stad. Vorig jaar werd er een cruiseterminal ingehuldigd in de voorhaven om het toerisme en de daguitstappen per boot in Brussel een boost te geven. Dit jaar gaat er een skatepark aangelegd worden onder een oude havenkraan, op een boogscheut van de terminal. De komende jaren gaat ook het nautisch centrum voor sport en recreatie volledig opnieuw uitgedacht en gemoderniseerd worden. Allemaal projecten die er mee voor zorgen dat de havenactiviteit verzoend wordt met het residentiele karakter van de omgeving.

Wilt u meer weten?

Port.brussels