De nieuwe kmo-portefeuille en de kmo-groeisubsidie helpen kmo’s te groeien

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Deze dienst stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Speciale aandacht gaat naar het stimuleren van groei en innovatie. Dit gebeurt door ondernemingen financieel te ondersteunen om te kunnen groeien, te transformeren of te kunnen innoveren. Voorbeelden van dergelijke subsidies zijn de kmo-portefeuille, de kmo-groeisubsidie. Deze mogelijkheden tot subsidie moet door het bedrijfsleven omarmd worden, maar af en toe moeten bedrijven een bepaalde drempel overschrijden om zich bewust te zijn van de mogelijkheden. Daarom hadden we een gesprek met Dieter Goossens, wnd. diensthoofd kmo-steun bij Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Bij Agentschap Innoveren & Ondernemen, dat deel uitmaakt van de Vlaamse overheid, kunnen ondernemers terecht voor gratis eerstelijnsadvies, d.w.z. dat de kmo begeleid en geïnformeerd wordt over de mogelijke subsidietoewijzingen. De Vlaamse economie draait voor een groot deel op kmo’s. Om hen in elke fase van hun ontwikkeling bij te staan, ontwikkelde Vlaams minister van Economie Philippe Muyters een reeks instrumenten die inspelen op de verschillende noden en levensfases van de bedrijven. De twee voornaamste steunmaatregelen zijn: de vernieuwde kmo-portefeuille en sedert kort ook de kmo-groeisubsidie.

 

De vernieuwde kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is veruit de meest gebruikte en wijdverspreide subsidie voor kmo’s van de Vlaamse overheid (zie statistiek). Het is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten. Sedert 1 april 2016 is het wettelijk kader van de vernieuwde kmo-portefeuille aangepast.

Dieter Goossens: “De grote vernieuwingen aan het systeem van de kmo-portefeuille zijn het gevolg van een grondige evaluatie . We zijn gaan luisteren naar de klanten en we hebben begrepen dat we enkele drempels moesten wegnemen. Als een gevolg daarvan werd gezorgd voor een vereenvoudiging van het instrument.

De drie belangrijkste verbeteringen zijn best samen te vatten als volgt:

Waarvoor kunnen kmo’s de kmo-portefeuille aanwenden?

Dieter Goossens: “Als kmo kiest u volledig vrij waarvoor u de kmo-portefeuille gebruikt: voor advies en/of opleiding. Daarvoor krijgt men één totaalbedrag ter beschikking. Opleiding blijft opleiding, en advies is advies: de vroegere aparte adviespijlers (advies, technologieverkenning, strategisch advies en advies voor internationaal ondernemen), net als de bijhorende afzonderlijke steunplafonds en –percentages van de adviespijlers van de kmo-portefeuille, worden mee onder advies opgenomen. Binnen het maximale subsidiebedrag bepaalt de kmo voortaan zelf welk type advies hij best kan gebruiken.”

Hoeveel bedraagt de subsidie concreet?

Dieter Goossens: “In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro. Het steunpercentage bedraagt 40 procent. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen, met een steunpercentage van 30 procent.”

Er is ook gedacht aan een vereenvoudiging van de administratie?

Dieter Goossens: “Hoewel de kmo-portefeuille een breder aantal diensten dekt, is de opstelling van een uitgebreid dossier vooral niet langer nodig. Er is een nieuwe,, intuïtieve website waarin de kmo zijn subsidie zonder dossier kan aanvragen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de vroegere kmo-portefeuille voor strategisch advies, volgt er dus geen administratieve dossierbehandeling meer. Dat betekent: een groter subsidiebudget zonder de drempel van een uitgebreid dossier vooraf. Sinds 1 april van dit jaar werden bijna 17.000 projecten ingediend. ”

Op de website vindt u hoe u een aanvraag kan indienen:

www.kmo-portefeuille.be

 

De kmo-groeisubsidie ondersteunt ambities

 

De kmo-groeisubsidie bundelt én vereenvoudigt vier verschillende instrumenten uit economie en innovatie. Wat houdt deze nieuwe maatregel precies in?

Dieter Goossens: “De kmo-groeisubsidie richt zich op bedrijven die een volgende stap in hun ontwikkeling willen zetten. Dat kan bijvoorbeeld een transformatie zijn van een bestaand business model, de uitrol van een innovatief product of een stap naar het buitenland. Bedrijven kunnen dat doen door zelf een medewerker aan te werven, extern advies in te kopen of door een combinatie van de twee. Beide initiatieven die duidelijk bedoeld zijn om groei van het bedrijf mogelijk te maken, worden nu gesteund voor maximaal de helft van het bedrag met een steunpercentage van 50 procent en een plafond van 25.000 euro.”

Ook de aanwerving van een strategische medewerker komt in aanmerking. Wat beschouwt u als een strategische medewerker?

Dieter Goossens: “Een strategische medewerker is iemand die specifiek op een project gezet wordt dat door het bedrijf verder ontwikkeld moet worden. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf ambitie heeft om in het Midden-Oosten actief te zijn, dan is het zeer belangrijk dat iemand aangeworven wordt op dit traject strategisch te ontwikkelen en de mogelijkheden te onderzoeken. Ook voor de aanwerving van zo’n medewerker is een subsidiepercentage van 50 procent voorzien met maximaal 25.000 euro voor 1 jaar.”

Hoe komt een bedrijf in aanmerking voor de groeisubsidie?

Dieter Goossens: “Met de kmo-groeisubsidie worden groeitrajecten ondersteund voor ondernemers die expliciet ambitie tonen en wiens onderneming door dit groeitraject op een kantelmoment komt door transformatie, innovatie- en internationaliseringsprocessen. Om in aanmerking te komen moeten ondernemingen concrete en ambitieus gedefinieerde groeidoelstellingen hebben. Daarnaast moet de onderneming een duidelijke, onderbouwde aanpak hebben over hoe ze het groeiproject zal realiseren. Aanvragen kunnen online ingediend worden bij het digitale loket van het Agentschap Innoveren en Ondernemen ( www.kmo-groeisubsidie.be ) via een handig formulier. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de dossierbehandelaars van het agentschap en wordt de kmo uitgenodigd voor een mondelinge toelichting van hun voorstel op een locatie van het agentschap in hun provincie.”

Hoe gebeurt de uitbetaling van een kmo-groeisubsidie?

Dieter Goossens: “De uitbetaling van de kmo-groeisubsidie gebeurt in 2 schijven van 50 procent. De kmo moet zelf de uitbetaling aanvragen, samen met de benodigde bewijsstukken.”