“DELA, dat is zorgen voor elkaar”

“DELA is niet enkel een uitvaartverzekeraar. Het is eerder een uitvaartspecialist die gespecialiseerd is in alles wat van ver of dichtbij te maken heeft met een uitvaart. Zo is er naast het financiële en organisatorische aspect van een begrafenis of crematie immers nog de nazorg voor wie achterblijft met het verlies en zich in moeilijke momenten een weg moet banen doorheen tal van administratieve en wettelijke verplichtingen.” Marysia Kluppels, woordvoerder van DELA stelt het duidelijk: het is net de zorg en nabestaandenzorg in het bijzonder die DELA zo bijzonder maakt.”

Terwijl Nederlanders, Britten en Spanjaarden al jarenlang vertrouwd zijn met de uitvaartverzekering, heeft de doorbraak in ons land langer op zich laten wachten. Ondertussen blijken ook wij in te zien dat zelf je eigen uitvaart regelen tal van voordelen heeft.

Geld en zorg
"Je hebt de mogelijkheid om de regie van je eigen uitvaart zelf in handen te nemen, alhoewel dit geen voorwaarde is voor het afsluiten van een uitvaartverzekering," zegt Marysia Kluppels. "Je bepaalt zelf het verloop van je begrafenis of crematieceremonie en kiest zelf je begrafenisondernemer. Bovendien geeft het je ook een zekere gemoedsrust. Je nabestaanden hoeven niet te ruziën over wie de kosten zal betalen. En ten slotte zorg je er met een DELA- uitvaartzorgplan voor dat je nabestaanden professioneel begeleid worden in de administratieve, praktische en wettelijke afwikkeling van een overlijden. Onze consulenten nemen immers een heleboel taken uit handen. Zo zorgen zij onder andere voor de opzeg van alle abonnementen en nutsvoorzieningen. Ze nemen contact op met financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, geven advies inzake de aangifte van de nalatenschap en helpen bij de opstart van de voogdijprocedure indien er minderjarige kinderen betrokken zijn. In se draait het dus niet zozeer om geld, maar om het zorgen voor mekaar. Zelfs tot na het overlijden."

Maandelijks, jaarlijks of eenmalige premie
"Wie een uitvaartverzekering onderschrijft bepaalt zelf het kapitaal dat hij wil verzekeren en de betalingstermijn. Wie eens inschrijft, is levenslang verzekerd ten bedrage van het verzekerde kapitaal dat eventueel geïndexeerd kan worden. In plaats van maandelijks een premie te betalen, kan je ook kiezen voor een eenmalige storting. Iemand van 50 jaar die een verzekerd kapitaal wil van € 5000 en kiest voor een eenmalig premiebetaling, betaalt hiervoor € 3.105, bovendien hebben de nabestaanden recht op nabestaandenzorg en zijn kinderen tot 18 jaar zonder meerkost opgenomen in de polis."

Recht op waardige uitvaart
"Ook op een ander vlak is DELA een buitenbeentje. De organisatie maakt immers deel uit van een coöperatie, verzekerden delen dus in de winst. DELA is niet ontstaan als onderneming die uitsluitend uit is op winst en haar aandeelhouders met hoge dividenden moet plezieren, maar uit een diep gewortelde maatschappelijke context waarbij iedereen – van welke rang of stand ook – recht heeft op een waardige uitvaart." (MC)