Drie maal Yes!“Creating happiness voor mensen en bedrijven”

YES! Ik heb een nieuwe job! YES! We hebben een nieuwe medewerker! YES! We hebben onze kandidaat kunnen plaatsen! Drie maal YES! Of anders verwoord: de rekrutering business creëert vreugde. Toch als het van YES!talents afhangt. Rekruteringskantoor Yes!talents is een start-up, maar is zeker niet ‘groen’ te noemen. De twee vennoten, Katrien Geerts en Hilde Allemeersch, zijn samen goed voor meer dan 40 jaar ervaring. Met elk hun eigen ervaring, kwaliteiten en netwerk bundelen ze hun krachten om mensen en bedrijven met succes bij elkaar te brengen.

De ene een onmiskenbare ervaring binnen uitzenden, werving & selectie en Business Development, de ander een prachtig palmares op vlak van projectsourcing en kennis van processen en Business Excellence. De twee vennoten van Yes!talents vullen elkaar mooi aan. “We hebben elk onze eigen sterktes, maar wat we gemeen hebben is de passie voor bedrijven en mensen en de wil om deze op een professionele en mensgerichte manier bij elkaar te brengen,” vertelt Katrien Geerts.

Authenticiteit

“We leven in een virtuele wereld, waar snelheid, innovatie en technologie voorop staan. Bij YES!talents vinden we dat dit soms ten koste gaat van de échtheid. In zekere zin verliezen we authentiek contact met onze gesprekspartners, in een omgeving waar net dát contact zo belangrijk is en het verschil maakt. We willen sociale media en moderne technologie zeker niet achterwege laten, maar we willen evenveel aandacht schenken aan de puurheid en échtheid van onze dienstverlening, zowel naar klanten en intern personeel als naar kandidaten toe,” legt Katrien Geerts uit.

arbeidsvreugde en Happiness!

YES!talents gelooft in arbeidsvreugde, het plezier dat werken mensen kan verschaffen. Katrien Geerts: ”Het tevreden gevoel dat je hebt na het werk is van essentieel belang wanneer we het hebben over levensgeluk. Zowel fysisch als mentaal zetten mensen enorme sprongen vooruit als ze zich nuttig hebben kunnen inzetten. Ook bedrijven hebben hier een essentiële rol te vervullen. Zij moeten een omgeving creëren waar hun medewerkers zich gewaardeerd en gelukkig kunnen voelen. Het is belangrijk, omdat we weten dat professioneel geluk bij medewerkers bijdraagt aan de duurzaamheid en resultaten van de bedrijven. Hierdoor kunnen we ook gelukkige bedrijfsleiders genereren. Kortom; Creating Happiness.”

Attitude

“Bij YES!talents gaan we verder dan enkel het bekijken van de competenties van de kandidaat,” vervolgt Katrien Geerts. “De persoon achter het CV is zoveel meer dan de zwarte letters op een wit papier die louter een opsomming geven van de keuzes die hij of zij heeft gemaakt. Alle bedrijven zijn het best gebaat met medewerkers die naast de juiste competenties ook over de juiste werkattitude beschikken. Beiden leggen evenveel gewicht in de schaal. Een bepaalde competentie kan getraind worden, een juiste attitude is persoonsgebonden en wordt reeds heel vroeg in de opvoeding meegegeven. We zetten in op attitude omdat we met onze jarenlange ervaring weten dat de kracht van elk bedrijf haar menselijk kapitaal is.”

YES!talents wil de meest performante HR-organisatie in Vlaanderen zijn, waar authentieke waarden, efficiëntie, de juiste attitude en kwaliteit voorop staan. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers, kandidaten en uitzendkrachten met plezier gaan werken en dat iedereen zich thuis voelt. Op die manier willen we sterke commerciële resultaten neerzetten, deze delen met onze medewerkers, en naaste een gezonde en efficiënte organisatie ook een mensgericht en goed gestructureerd bedrijf zijn.” (MRB)