Drukkerij De Bie & Albatros Printing: Complementair partnership zorgt voor uniek aanspreekpunt

De grafische bedrijven Drukkerij De Bie uit Duffel en Albatros Printing uit Boechout zetten hun integratie een stap verder. De twee bedrijven besloten twee jaar geleden te fuseren, waardoor ze het aanbod voor de klant nog verder konden optimaliseren. De twee entiteiten zijn nu echter ook fysiek samengebracht in het uitgebreide complex in het industriepark aan de Nijverheidsstraat te Duffel. Drukkerij De Bie en Albatros Printing zijn beide toonaangevende bedrijven, die elk tot de marktleiders behoren in hun sector. Met de uitgebreide vestiging zetten de bedrijven bovendien in op innovatie in de grafische sector en milieuvriendelijke technologieën en energiebeheer. Door de samenwerking wordt De Bie nog meer dan in het verleden een uniek aanspreekpunt voor het uitvoeren van alle mogelijke drukwerken. De twee bedrijven zijn ook bijzonder complementair. De Bie is immers specialist in topkwaliteit commercieel drukwerk, terwijl Albatros Printing zich vooral toelegt op magazine- en publiciteitsdrukwerk.

Bart De Bie, zaakvoerder van drukkerij De Bie: “Drukkerij De Bie werd door mijn overgrootvader opgericht, maar pas sinds een zevental jaar zijn we van een ambachtelijke drukkerij naar een gespecialiseerd grafisch bedrijf geëvolueerd. Daarbij werd zwaar geïnvesteerd in de steeds verdere technologische uitbreiding. Daarin paste ook de fusie met Albatros Printing twee jaar geleden. Beide bedrijven waren zich bewust van het veranderende grafische landschap en beseften dat een verregaande samenwerking nieuwe mogelijkheden kon creëren. Dat de twee bedrijven een gelijkgestemde filosofie koesterden, zorgde ervoor dat de integratie bijzonder vlot verliep. Het fysiek samenbrengen van de twee drukkerijen zorgt er niet alleen voor dat er synergieën en besparingen konden worden gerealiseerd, maar vooral dat de twee takken optimaal kunnen profiteren van elkaars knowhow en technologieën, waardoor het aanbod en de service naar de klant verder konden geoptimaliseerd worden.”

Geprefereerd partner Kodak


De groei werd mogelijk gemaakt door het feit dat naast de gebouwen van De Bie een bedrijfscomplex vrij kwam.

Bart De Bie: “Dat betekende een unieke gelegenheid om onze vestiging uit te breiden en ook Albatros Printing een uiterst moderne accommodatie te bieden. Tegelijkertijd konden we van deze gelegenheid gebruik maken om onze workflow op een optimale manier te organiseren, maar ook was het een aanzet om verder te investeren in innoverende technologieën. Eén van de nieuwe paradepaardjes is ongetwijfeld de Nexpress SE digitale pers van Kodak. Die laat ons toe om digitaal drukwerk te leveren van de allerhoogste kwaliteit. Ik volg al vijftien jaar de evolutie van de digitale drukpersen. Maar tot nu toe kon men mij nooit echt overtuigen van de kwaliteit en weigerde ik dan ook om daarmee te werken. Maar met de nieuwe digitale pers van Kodak is dat heel anders. Het drukwerk is quasi niet te onderscheiden van de traditionele offset drukmethode.

Bovendien kunnen wij de klant ook reliëfdruk aanbieden, wat bijzonder nuttig is voor veiligheidsdrukwerk, 85% van alle Pantonekleuren en verregaande personalisering is mogelijk.”

Drukkerij De Bie is geprefereerd partner van Kodak. Dat betekent dat het bedrijf uit Duffel de meest geavanceerde technologieën van de beroemde multinationaal ter beschikking krijgt en Beta-Testsite is voor software en machines van Kodak.

Bart De Bie: “Wij hechten bijzonder veel belang aan de allermodernste technieken. Dat laat ons onder meer toe een maximale flexibiliteit te hanteren. Onze drukpersen kunnen daardoor zowel de kleinste bestellingen als de meest omvangrijke orders verwerken. Bovendien laat innovatiegerichtheid ook toe efficiënt te werken, wat de kosten voor de klant gevoelig verlaagt. Onder meer kan het afval bij het opstarten van een drukproces daardoor tot een minimum worden beperkt.

Ecologisch ondernemen

Die innovatie-gerichtheid hebben wij ook doorgetrokken naar ons energie-management. Het dak van het bedrijf werd helemaal bedekt met zonnepanelen, terwijl ook gebruik gemaakt werd van warmtekoppeling voor de verwarming. Door die initiatieven worden wij op het vlak van energievoorziening grotendeels zelfbedruipend.”