E-Technics, innoverend in groene energie

Toen Wim Schrijvers zich in 2006 met E-Technics toelegde op groene energie was dat zondermeer vooruitstrevend. De interesse van bedrijven was toen nog pril. De technologie voor de productie en zelfconsumptie van duurzame energie stond nog in de kinderschoenen. Ondertussen zijn we 15 jaar. In dit artikel staat Wim stil bij de belangrijkste ontwikkelingen in de sector en bij de bijdrage die E-Technics daaraan levert.

Totaalconcepten door samenwerking  

E- Technics verzorgt de installatie en het onderhoud van zonnepanelen en zonnevolgers. Hiervoor rekent zaakvoerder Wim Schrijvers op verschillende gespecialiseerde partners.

“In elk project ben ik het aanspreekpunt voor de klant. Ik doe de coördinatie en neem ook de installatie van de panelen voor mijn rekening. Voor zaken zoals graafwerken en funderingen doe ik beroep op een specialist. Wanneer het gaat over een service aan, of een uitbreiding van een bestaande installatie zet ik in op partnerschappen met andere installateurs. Zo realiseren we een mooi geheel vanuit goede samenwerkingen tussen experten.”

Elektrificatie en peak shaving, oplossing vraag groene energie 

Wim Schrijvers kijkt naar de elektrificatie van het wagenpark en de nood aan ‘peak shaving’, waarbij bedrijven en particulieren hun verbruik spreiden, als belangrijke motoren voor de toenemende vraag naar groene energie.

“De overheid stimuleert de elektrificatie van het wagenpark. En niet iedereen zal morgen blijven thuiswerken. Daarom moeten bedrijven vandaag investeren in laadinfrastructuur en in technologie om de productie en consumptie van energie te optimaliseren. Vanaf 2022 zullen ondernemingen én gezinnen immers betalen voor hun piekverbruik. Zonnepanelen, zonnevolgers en batterijen kunnen hiervoor een oplossing bieden.”

De voordelen van zonnevolgers  

“Zonnevolgers zijn het best mogelijke antwoord op de toenemende vraag naar groene energie”, gaat Wim verder. “Bij vaste zonnepanelen krijg je een piekproductie op één moment in de dag. Met een zonnevolger daarentegen spreid je de energieproductie. Dit zorgt ervoor dat de panelen steeds op maximaal vermogen draaien. Zo haal je een verhoging van je opbrengst van 35 tot zelfs 40%. Als je dit combineert met batterijen zorg je voor een optimale zelfconsumptie van je elektriciteit. E-technics ontwerpt en installeert dit gehele pakket voor kmo’s en particulieren.”

Een toekomst voor waterstof  

In een sector die voortdurend in beweging is, kijkt Wim steeds vooruit. In de toekomst ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor waterstof.

“De Vlaamse overheid investeert bijzonder veel in onderzoek en ontwikkeling van waterstofopslag. Door elektrolyse kan je het overschot van elektriciteit omslagen naar waterstof. De opslagcapaciteit van waterstof is vele malen groter en flexibeler als die van batterijen. Grote bedrijven zetten daar vandaag reeds op in. Binnen 5 jaar zullen kmo’s hier een voortrekkersrol spelen, zoals ze dat al langer doen met zonnepanelen. Hiervoor is het wél cruciaal dat de Vlaamse overheid het huidige vergunningsbeleid aanpast.”  

E-Technics BVBA
Moerhoflaan 18
2970 Schilde
info@e-technics.be
+32 (0)495 10 91 76

Wilt u meer weten?

E-Technics

E-Technics

Bekijk de socials