“Een IT-diploma is vandaag niet meer voldoende”

Niet minder dan tien nieuwe medewerkers heeft Stream Software het voorbije jaar aangeworven. De ontwikkelaar van hightech douane- en logistieke softwareoplossingen kent een gestadige groei en gaat er prat op dat alle personeelsleden, tot de receptioniste toe, een doorgedreven kennis hebben van de sector. “Een IT-diploma alleen is vandaag niet meer voldoende. Iedereen is geschoold in expeditie of douaneformaliteiten. De combinatie heeft een enorme toegevoegde waarde”, stelt bestuurder Johan Palsterman. 

Onze gesprekspartners Johan Palsterman en sales manager Sam Jespers hebben de softwareontwikkeling door de jaren heen heel sterk zien evolueren. 

“De oplossingen vandaag bieden tal van toepassingen, die allemaal toegevoegde waarde leveren. Een uitgebreide kennis van de sector is onontbeerlijk”, zegt Sam Jespers.

Uniek in de markt  

Stream Software heeft niet alleen zijn personeelsbestand flink uitgebreid. Het bedrijf schakelde het afgelopen jaar ook over van een Unipaas-omgeving naar een .NET-platform. 
De ingenieurs van Stream Software hebben de conversie aan de hand van een geprogrammeerde robot gedaan en dat is uniek in onze wereld. Niemand heeft het op ooit deze schaal gedaan.

Johan Palsterman: “Met een .NET-platform ben je niet meer afhankelijk van de vaste pakketten op je platform. Je hebt de modelering volledig in eigen hand en je kan veel flexibeler je softwareoplossingen ontwikkelen. In de loop van 2020 rollen we bij onze klanten nieuwe versies van onze producten uit, die een volledig geautomatiseerde zelfcontrole kunnen uitvoeren. Onze klanten gaan versteld staan.”

Meer dan 25 jaar ervaring

Stream Software is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in logistieke en douanesoftware. Bedrijven die goederen declareren voor eigen rekening, of voor derden, worden met de Customs Streamliner volledig ontzorgd. Met de gegevens uit het ERP-systeem gaat Streamliner aan de slag voor een efficiënte afhandeling van douaneadministratie en fiscale optimalisatie.

Daarnaast biedt Stream Software ook Integrated Logistics Streamliner aan, een software voor de automatisering van de logistieke processen van een bedrijf. Beide softwareoplossingen vormen één geïntegreerd geheel. Facturatie en boekhouding sluiten het geheel van de Streamliner software suite, waardoor een logistieke provider door Stream Software volledig bediend wordt.

NxtPort consignment info

Stream Software is aanwezig op Transport & Logstics (stand: 4.004).
Sam Jespers: “Op Transport & Logistics tonen we de nieuwe afgewerkte modules  die voor onze klanten voordeel opleveren, waaronder flexible checks, de zelfcontrole en de integratie van de zendinginformatie van NxtPort. Er loopt momenteel een pilootproject met een grote industriële verlader dat een schoolvoorbeeld is van de toegevoegde waarde van de software. De complexe logistieke inbound flow verloopt van A tot Z automatisch waarbij het systeem alleen bij uitzonderingen menselijke interventie vraagt.”

Wilt u meer weten?

Logo Stream Software

Stream Software

Bekijk de socials