Een niet-concurrentiebeding in uw overeenkomst: Is het nodig, is het nuttig en is het afdwingbaar?

U wil een werknemer aanwerven voor uw salesafdeling of voor een andere strategische functie in uw bedrijf. U wil een overeenkomst sluiten met een distributeur of een handelsagent. U wil uw bedrijf overlaten en zelf terug een nieuw bedrijf starten of u wil een bedrijf overnemen. Dan is het wellicht een goed idee om een niet-concurrentiebeding in uw overeenkomst of contract op te nemen. Advocatenkantoor CMS DeBacker adviseert u graag of het nodig is, nuttig kan zijn en hoe u dit het best formuleert opdat het bij problemen voor de rechtbank afdwingbaar zou zijn.

Advocaat Jef Degrauwe is gespecialiseerd in arbeidsrecht en adviseert u over het niet-concurrentiebeding voor werknemers. Advocaat Virginie Fremat staat u bij vanuit algemeen handelsrechtelijk en vennootschapsrechtelijk perspectief.

Jef Degrauwe: “Niet-concurrentiebedingen worden meestal afgesloten voor werknemers met een verkoopsfunctie omdat zij bij het vertrek uit een bedrijf klanten zouden kunnen ‘meenemen’, maar het wordt ook steeds meer afgesloten voor andere strategische functies. U dient daarbij rekening te houden met taalvereisten en een aantal geldigheidsvoorwaarden, waaronder hoogte van het loon, geografische actieradius, duur, vergoeding,… Sommige CAO’s kunnen afwijken van de loonvoorwaarde. Wij gaan met u na of het relevant is een niet-concurrentiebeding af te sluiten. U mag immers het risico niet lopen om bij het vertrek van uw werknemer nog een half jaar loon te moeten betalen.”

Virginie Fremat: “Sluit u een samenwerkingsovereenkomst af met een ander bedrijf of wenst u in het kader van een bedrijfsoverdracht een niet-concurrentiebeding op te nemen dan dient u erop te letten dat dergelijk beding beperkt is in duur, activiteiten en territorium. Voor de samenwerkingscontracten met een distributeur of een handelsagent gelden specifieke regels. Het is ook belangrijk om in de overeenkomst een schadevergoeding te voorzien ingeval het niet-concurrentiebeding niet wordt nageleefd, waardoor het bij problemen makkelijker wordt om een specifieke schadevergoeding te eisen.” (NV)