Exporteren? Credendo neemt u bij de hand

Bij kmo’s die goederen of diensten exporteren, leeft vaak de perceptie dat de Europese exportkredietverzekeringsgroep Credendo er alleen is voor ‘de grote jongens’, maar niets is minder waar. Credendo heeft voor de kmo enerzijds oplossingen op maat voor exportkredietverzekering en anderzijds ook twee interessante financieringsproducten. “Onze missie is om kmo’s bij de hand te nemen, en hen bij hun exportactiviteiten van A tot Z te begeleiden”, klinkt het bij Wim Bosman en Karel Vanderputte, respectievelijk business development specialist en team coordinator SME & Funded Solutions.

De groep bestaat uit moedermaatschappij Credendo – Export Credit Agency en vijf dochterondernemingen, waarin de moedermaatschappij enig of meerderheidsaandeelhouder is. Credendo – Export Credit Agency is eigendom van de Belgische staat en heeft als doel de Belgische export te ondersteunen, zowel van grote bedrijven als kmo’s.

Bij Credendo is het mogelijk om in heel wat landen naast de commerciële risico’s ook de politieke risico’s te verzekeren. 

Alles onder één dak

Wim Bosman en Karel Vanderputte raden u aan om zo vroeg mogelijk in uw exporttraject contact op te nemen.

Karel Vanderputte: “Reeds bij zeer preliminaire contacten met potentiële kopers in het buitenland kan u op onze specialisten beroep doen en advies inwinnen. Credendo beschikt sinds een aantal jaar over een team analisten en experten, specifiek gericht op kmo’s. We helpen u ook met het opstellen van de verzekerings- en financieringsdocumenten en volgen de transactie ook achteraf, in de terugbetalingsfase, verder op.”

Credendo heeft alles onder één dak. De zes entiteiten binnen de groep bieden een waaier aan kredietverzekeringsproducten. 

Wim Bosman: “In functie van de aard van uw exporttransactie bekijken we of u nood hebt aan een korte termijn of een middellange of lange termijn kredietverzekering. Voor elke vraag hebben wij steeds een oplossing op maat. Exportactiviteiten waarvoor u recurrent facturen opstelt, ressorteren onder korte termijn kredietverzekering. Grote, eenmalige exportactiviteiten vallen dan weer onder de entiteit voor kredietverzekeringen op middellange of lange termijn. We dekken daarbij het risico dat uw contract nog voor of tijdens de uitvoering geannuleerd wordt en het risico dat het krediet door de buitenlandse debiteur niet wordt afbetaald.” 

Financieringsoplossingen

Credendo – Export  Credit Agency ontwikkelde twee financieringsproducten waarmee u als kmo betalingsuitstel kan aanbieden aan uw buitenlandse klanten. De looptijd van de krediettermijn varieert van 2 tot 5 jaar.

Karel Vanderputte: “Het gaat om oplossingen waarmee we het aanbod van de banken aanvullen. Het eerste product, dat ondertussen zo’n 12 jaar op de markt is, bestaat uit het afkopen door Credendo van de vorderingen (wissels) die u op uw klant heeft in het kader van het toegestane betalingsuitstel. Als exporteur ontvangt u, na de uitvoering van uw verplichtingen t.o.v. de klant, meteen uw geld. Het gemiddelde transactiebedrag dat we op deze manier financieren is 350.000 euro.”

Het tweede financieringsproduct is bestemd voor grotere bedragen. Credendo onderhandelt dan rechtstreeks met uw koper in het buitenland. 

Karel Vanderputte

Karel Vanderputte: “We gaan daarbij een overeenkomst aan met uw koper, die van ons een krediet krijgt en rechtstreeks aan ons terugbetaalt. Als exporteur ontvangt u ook met dit product uw centen na de uitvoering van het contract.”

Wim Bosman: “Op basis van de toenemende vraag heeft Credendo zijn financieringsenveloppe door de jaren heen verviervoudigd, waardoor er momenteel ruime capaciteit bestaat om exporttransacties van kmo’s te ondersteunen. We mogen toch wel stellen dat we hiermee als kredietverzekeraar een unieke positie innemen, op de Belgische markt, maar ook binnen alle exporterende landen van de OESO.”  

Financiële garanties

Heeft u als exporteur een extra of een nieuw investeringskrediet nodig, en kan uw bank hier wegens capaciteitsproblemen niet zomaar aan tegemoet komen, dan kan Credendo uw bank tot 50% van de nieuwe kredietlijn of van de verhoging van een kredietlijn garanderen. Credendo heeft zulke samenwerking opgezet met de belangrijkste banken in ons land. Er gelden wel enkele voorwaarden. Uw bedrijf mag geen start-up zijn en dient financieel gezond te zijn, en b.v. niet in schuldherschikking verkeren.

Wilt u meer weten?

Credendo