Finex verenigt alle disciplines onder één dakFinanciële expertise voor kmo’s in transitie

Finex staat voor FINanciële EXpertise voor kmo’s en is een burgerlijke maatschap, opgericht door vier ervaren experten die gespecialiseerd zijn in diverse administratieve en financieel-economische disciplines. De vier partners stellen hun expertise ter beschikking van kmo’s die geconfronteerd worden met even noodzakelijke als ingrijpende wijzigingen op het niveau van het aandeelhouderschap van de onderneming. Finex richt zich voornamelijk tot traditionele familiale kmo’s in domeinen als interne opvolging, externe verkoop, herstructurering, vermogensrechtelijke vraagstukken,…

Finex staat voor FINanciële EXpertise voor kmo’s en is een burgerlijke maatschap, opgericht door vier ervaren experten die gespecialiseerd zijn in diverse administratieve en financieel-economische disciplines. De vier partners stellen hun expertise ter beschikking van kmo’s die geconfronteerd worden met even noodzakelijke als ingrijpende wijzigingen op het niveau van het aandeelhouderschap van de onderneming. Finex richt zich voornamelijk tot traditionele familiale kmo’s in domeinen als interne opvolging, externe verkoop, herstructurering, vermogensrechtelijke vraagstukken,…

Finex werd drie jaar geleden opgericht door Jos Van der Steen (erebedrijfsrevisor), Luc Peeters (zakenadvocaat), Francis Laureyssens (gewezen directielid bij Van Lanschot Bankiers) en René Rosiers (gewezen directielid ING België en bedrijvenbankier). Ze zijn niet alleen ervaren in hun disciplines, ze kunnen zich ook perfect inleven in de gemoedsgesteltenis van bedrijfsleiders die met hun bedrijf één van de hierboven beschreven overgangsfases moeten doorlopen.

René Rosiers: “Een bedrijf kan overgaan van ouder op kind, maar ook op iemand van het directiecomité, of op een externe overnemer. Dat proces, met alle mogelijke facetten die daarbij komen kijken, wordt door Finex gecoacht en begeleid. We bereiden het proces voor, we voeren het uit en we rusten niet tot wanneer het beoogde doel bereikt is en iedereen rond de tafel gelukkig is met de transactie: het win-win gevoel dat alle partijen in de transactie moeten hebben is een absolute voorwaarde voor een geslaagde overgangsfase.”

Jos Van der Steen: “Bij een overdracht komt heel wat kijken: fiscaliteit, financiering, onderhandelingen, contracten,... Finex heeft de expertise voor al deze disciplines in huis en biedt voor de kmo één aanspreekpunt in alle domeinen. Doortastend optreden en absolute discretie zijn onze sleutelwoorden en we hanteren tarieven die voor kmo’s perfect aanvaardbaar zijn.”

Tijdig starten

Wie eraan denkt zijn bedrijf over te laten, dient zich daarop tijdig voor te bereiden. René Rosiers: “Een succesvolle opvolging haspel je niet op enkele maanden af, maar is een proces dat al gauw meerdere jaren in beslag kan nemen. Tijdig beginnen is de boodschap.”

Jos Van der Steen: “Niet alleen moet de bedrijfsleider mentaal klaar zijn voor de overdracht, ook het bedrijf zelf moet administratief in gereedheid gebracht worden. De cijfers moeten met andere woorden voorbereid worden op interpretatie door een derde. In sommige gevallen dient zelfs een fiscale ruling te worden aangegaan om de overdracht op een correcte en transparante manier te kunnen uitvoeren.”

Een goed assessment

Ook voor de opvolging zelf ga je best niet over één nacht ijs. René Rosiers: “Wordt de overnemer iemand van de familie of iemand die in het bedrijf werkt? Misschien is de zoon of de dochter des huizes wel bereid om het bedrijf over te nemen, maar is er twijfel over de bekwaamheid. Finex omkadert ook het assessment van de kandidaat-overnemers, zodat je als bedrijfsleider-aandeelhouder (en ouder) je bedrijf met een gerust hart overlaat in bekwame handen.”

Vervolgens stelt Finex een stappenplan op met een vooropgestelde timing.

René Rosiers: “Het bedrijf is vaak de hoeksteen van het familiaal patrimonium. Om de waarde van het bedrijf zo optimaal mogelijk te valoriseren, moet je er voor zorgen dat je bedrijf in zo perfect mogelijke omstandigheden op de markt kan gebracht worden. Het is dus heel belangrijk om de overdracht goed voor te bereiden en je als verkoper professioneel te laten begeleiden.” (NV)