Fusio, deskundige overnamebegeleiding“De overname van een bedrijf is niet zomaar een verkoop”

Fusio is een onafhankelijke en strategische partner van bedrijfsleiders, ondernemers en aandeelhouders bij het proces van de overname of de overdracht van hun bedrijf(s)tak. “Het is bij een overdracht belangrijk om het hele overnameproces met een helikopter view in kaart te brengen en het onafhankelijk, objectief en niet emotioneel gebonden te begeleiden”, stellen Marc Peeters en Wim Verstockt, managing partners van Fusio.

Marc Peeters is handelingsingenieur en vulde deze opleiding aan met postgraduaten sales- en marketingmanagement en vastgoedkunde en een kmo-excellence bij Vlerick. Beroepshalve heeft hij meer dan vijfentwintig jaar ervaring in Mergers & Acquisitions.

Wim Verstockt is jurist, vulde zijn diploma Rechten aan met een licentiaat in Management bij Vlerick en met postgraduaten in de vastgoedkunde en het financiewezen. Sinds 1996 is hij onafhankelijk consultant voor transacties in binnen- en buitenland.

‘Yes, we scan’

Heel goed luisteren en het bedrijf analyseren om dan vervolgens het beste transactieproces voor te stellen en dat uit te werken, waarbij ook de nazorg een belangrijk element is. Dat is in een notendop de werkwijze van Marc Peeters en Wim Verstockt.

Wim Verstockt: “Yes, we scan. Niet elk bedrijf is onmiddellijk verkoopsklaar en als bedrijfsleider wil u terecht weten wat de waarde van uw bedrijf is. Met een overnamescan bekijken we waar uw bedrijf staat en wat er nog nodig is opdat het zijn volle waarde heeft om het op de markt te brengen. Vanuit deze scan bekijken we onder welke vorm uw onderneming best overgedragen wordt. Fusio treedt in dit proces op als een overname-architect.”

“Price is what you pay, value is what you get”

Marc Peeters: “Zelf zijn Wim en ik al 25 jaar ondernemers. Wij spreken de taal van de ondernemer. Belangrijk bij een overname is om met een helikopter view het hele overnametraject objectief, onafhankelijk en emotioneel ongebonden te begeleiden. Uw vaste accountant, advocaat, notaris, revisor,… benadert het transactieproces vanuit het eigen vakgebied. Fusio heeft een ruime multidisciplinaire kennis in huis én we werken samen met uw vertrouwenspersonen. We begeleiden het overnameproces hand in hand.”

Ondernemers die een bedrijf zoeken over te nemen, kunnen uiteraard ook bij Fusio terecht. Fusio is door de ruime expertise gespecialiseerd in patrimoniumvennootschappen. Voor wat de succesfee betreft, werkt Fusio op “no cure, no pay” basis. (NV)